ទេសភាពនៅលើកំ​ពូលភ្នំនៃ​ប្រទេសជប៉ុន

ក្នុងចំណោមភ្នំនៅប្រទេសជប៉ុនភ្នំហ្វូជីគឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេ និង​ល្បី​បំ​ផុត​។

ហេតុ​នេះភ្នំ​ដែល​ខ្ពស់ទី ២ និង​ទី ៣ ផ្សេង​ទៀត​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​​ស្គាល់​ទេ។

លើកនេះខ្ញុំសូម​ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកំពូលភ្នំទាំង ១០ ដែល​ខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន។

អ្នកប្រហែលជាមិនអាចឡើងភ្នំទាំងអស់នេះបាន​ទេ ប៉ុន្តែប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​កម្លាំង​អាច​ជ្រើស​រើស​ភ្នំ​ដែល​នៅ​ជិត​ខ្លួន​ដើម្បី​ឡើង​។ 

១. ភ្នំហ្វូជី ៣,៧៧៦ ម៉ែត្រ

២. កំពូលភ្នំ Kita ៣,១៩៣ ម៉ែត្រ

៣. កំពូលភ្នំ Okuhotaka ៣,១៩០ ម៉ែត្រ

៤. កំពូលភ្នំ Aino ៣,១៩០ ម៉ែត្រ

៥. កំពូលភ្នំ Yariga ៣,១៨០ ម៉ែត្រ

៦. កំពូលភ្នំ Warusawa ៣,១៤១ ម៉ែត្រ

៧. កំពូលភ្នំ Akaishi ៣,១២០ ម៉ែត្រ

៨. កំពូលភ្នំ Karasawa ៣,១១០ ម៉ែត្រ

៩. កំពូលភ្នំ Kitahotaka ៣,១០៦ ម៉ែត្រ

១០. កំពូលភ្នំ Oobami ៣,១០១ ម៉ែត្រ

ភ្នំខ្ពស់ៗមានច្រើន ប៉ុន្តែ​ចំនុច​ដែល​គួរ​អោយ​ចាប់​អារម្មណ៍មាន​តែភ្នំហ្វូជីដែល​គេ​ហៅ​ថាភ្នំ​ ចំណែក​ផ្សេង​ទៀត​គេ​ហៅ​ថាកំពូលភ្នំនៅ​ក្នុង​ជួរភ្នំ “Alps ជប៉ុន”។

ដោយ​សារតែ​កំ​ពូល​ភ្នំ​មួយ​ចំនួន​ជាប់​គ្នាជាជួរ គ្មាន​ភ្នំ​ណា​មួយ​ឈរនៅ​ម្នាក់​ឯង​ដូចជាភ្នំហ្វូ​ជីទេ។

រូបភាព JES

“Alps ជប៉ុន” មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​ប្រហែលជា​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ ប៉ុន្តែនេះគឺជាពាក្យដែល​គេ​និយម​ប្រើ​របស់​ប្រជាជន​សំ​ដៅ​លើ​ភ្នំនៅប្រទេសជប៉ុន។

Alps ភ្នំភាគ​ខាងជើង 北アルプス: មាន ៤ ខេត្ត Toyama, Gifu, Nagano, Niigata

Alps ភ្នំកណ្តាល 中央アルプス: ខេត្ត Nagano

Alps ភ្នំភាគខាងត្បូង 南アルプス: មាន​ ៣ ខេត្ត Nagano, Yamanashi, Shizuoka

ពណ៌​ក្រហម​បង្ហាញពីជួរ​ភ្នំ Alps ទាំង ៣ នៃប្រទេសជប៉ុន។

ព្រិលគ្របដណ្តប់នៅរដូវរងា ជិះ​រថភ្លើង​អាច​មើល​ទេសភាពពី​ចម្ងាយ​មាន​អារម្មណ៍ថាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យជាងនេះទេ។

ទេសភាពស្អាតដូចជា​ជួរ​ភ្នំុ Alps នៅអឺរ៉ុបណាស់មែនទេ?

ប្រសិន​បើ​មាន​ឳកាស​អ្នក​អាច​សាក​ល្បង​ទៅ​មើល​ទេសភាពទាំងនេះ។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: