នេះ​ប្រាកដជា​កន្លែង​ដែល Rich Kid ជប៉ុន​ក្នុង​​រដូវ​ក្តៅនៅ Tokyo

រដូវ​ក្តៅនៅ Tokyo ពិតជា​ក្តៅ​ហួត​ហែង​។ ភាព​ក្តៅ​ហួត​ហែង​ និង​ពិបាក​ទ្រាំដល់​ថ្នាក់​អាចធ្វើ​អោយ​អ្នក​សន្លប់។

ជាពិសេស​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ សី​តុណ្ហ​ភាព​កាន់​តែ​ក្តៅ​ជាង​មុន ដល់​ថ្នាក់​អាច​ធ្វើ​អោយ​មនុស្ស​ស្លាប់​។ នៅ​ក្នុង​រដូវ​ក្តៅ​នេះ​គ្រាន់​តែ​ចង់​នៅ​ផ្ទះ រហូតដល់​ទៅ​ដើរ​លេង​កំសាន្តក៍​មិន​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ទៀត​ដែរ។

ប៉ុន្តែ​នៅ​មាន​កន្លែង​មួយ​ទៀត​ពិតជា​គួរអោយ​ចាប់អារម្មណ៍​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​ណែ​នាំ​អោយ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា។

រូបភាព : http://www.excite.co.jp

នេះ​គឺជា​កន្លែង​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ​កម្រិត​ខ្ពស់នៅ​ Tokyo, New Otani Hotel។ ត្រឹម​តែ​មួយ​ពេល​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ រយៈពេលដល់​ថ្ងៃ ១៦ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០១៨។

នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​សណ្ឋាគារ​មាន​អាង​ហែល​ទឹក​ដែល​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​ទៅ​ដោយ​សួន​បែប​ជប៉ុន​ សាក​សម​សម្រាប់​ការ​លំហែល​កាយ​។

រូបភាព : http://www.excite.co.jp

នៅ​ក្នុង​ពេល​យប់ ជិត​អាង​ទឹក​នឹង​មាន​ពិធី​ជប់​លាង​ DJ យ៉ាង​អូអរ​ ជក់​ចិត្ត​ ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ចង់​រាំជាមួយ​បទ​ចម្រៀងដែល​គួរ អោយ​ទាក់​ទាញ។

រាំ​សប្បាយ​អោយ​អស់​ដៃ​ពេល​ហត់​ត្រលប់​ទៅ​បន្ទប់​វិញ​។

រូបភាព : http://www.excite.co.jp

សេវា​កម្ម​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បា​ន​គិត​នៅ​ក្នុង​ថ្លៃ​បន្ទប់ ប្រហែល​ ១៦៧,០០០ យេ៉នក្នុង​មួយ​បន្ទប់។

ទោះ​បី​ជា​តម្លៃ​ច្រើន​ប៉ុន្តែ​ពិត​ជា​សាក​សម​ជាមួយ​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​ចំ​ណាយ​ហើយបាន​​ទទួលមក​វិញ​។

រូបភាព : http://www.excite.co.jp

ប្រសិន​បើ​ណើយ​ហត់​ជាមួយ​រដូវ​ក្តៅ​ហួត​ហែង​គឺ​អាច “បិទ​ភ្នែក​ឃើញ​ឋាន​សួគ៌” នៅ​ម្តុំ​ផ្ទះ​បុរាណ​ដែលម​ាន​តាំង​ពី​យូរ​បំ​ផុត​នៅ​ប្រទេសជប៉ុន។

Kengo Abe

មើលបន្ថែម: