ក្រុម​បាល់​ទាត់​នារី​នៅ​ប្រ​ទេស​ជប៉ុន​មាន​គ្រូ​បង្វឹកស្រី​ថ្មី​

ស្តាយ​ណាស់​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​ក្រុម​បាល់​ទាត់​នារ​ី​នៃ​ប្រ​ទេស​ជប៉ុន​មិន​ មានមុខ​នៅ​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្របាល់​ទាល់​សម្រាប់​នារី​ គឺ Olympic 2016 ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ Rio។ អាសីុ​មាន​តែ​ពីរ​ប្រទេស​តំ​ណាង​ចូល​រួម​នោះគឺ Asutralia និង ចិន​។

គ្រូ​បង្វឹក​របស់​ក្រុមកី​ឡា​ករ​នារី​​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​គឺ Sasaki Norio បាន​បញ្ឈប់​ការ​ដឹក​នាំ​ក្រោយ​រយៈ​ពេល ៨​ឆ្នាំបង្វឹក។

ក្រុម​បាល់​ទាត់​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​ជ្រើស​រើស​អ្នក​ស្រី​ Takakura Asako ដើម្បី​ជំនួស​ធ្វើ​ជា​គ្រូ​បង្វឹក​របស់​ក្រុម​បាល់​ទាត់វិញ។

អ្នក​ស្រី​ Takakura ធ្លាប់​ជា​អតីត​កី​ឡាករ​ម្នាក់​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​កី​ឡា បាល់ទាត់​ស្រ្តី World Cup និង​ Olympic ឆ្នាំ​ ១៩៩៦ តំ​ណាងអោយ​ ជប៉ុន​។​

បន្ទាប់​ពី​បញ្ឈប់​ការ​ទាត់​បាល់ អ្នក​ស្រី​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជាប្រ​ធាន​គ្រូ បង្វឹករបស់​ក្រុម​កី​ឡា​ករ​នារី​ក្រោម​ ១៧ឆ្នាំហើយ​លទ្ធផល​បាន​ឈ្នះ​តំ ណែង​ជើង​ឯក​ពិ​ភព​លោកជាមួយ​និងក្រុម​កី​ឡាករ​នេះ។

អ្នក​ស្រី Takakura តែង​តែ​ចង់​ដឹក​នាំ​ក្រុម​កី​ឡាករ​របស់​ប្រទេស​ ខ្លួនក្លាយ​ទៅ​ជា​ក្រុម​ដែល​ខ្លាំង​ជាង​គេ​ដោយ​គ្មាន​ប្រទេស​ណា​អាច​និង​ប្រៀប​ស្មើបាន​ឡើយ។

សេចក្តី​សង្ឃឹម​របស់​អ្នក​ស្រី​គឺ​ជើង​ឯក​ក្នុង​ឳកាស​ World Cup ២០១៩ ខាង​មុខ​នៅ​ប្រ​បារាំង​។

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: