ប្រទេស​ជប៉ុន​​បាន​បាត់​បង់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ដែល​មាន​មនុស្សអាយុ ​វែង​បំ​ផុត​នៅ​លើ​ពិភព​លោកក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

ជាតិ​សាសន៏​ណា​ដែល​រស់​នៅ​បាន​យូរ​ជាង​គេ​នៅ​លើ​ពិភព​ លោក? នេះ​គឺ​ជាការ​ស្ទង់​មតិប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​អង្គ​ការ​សុខ​ភាពពិភព​លោក​ WHO។​

ស្រប​ទៅ​តាម​នោះ​ដែល​ប្រទេស​ជប៉ុន​តែង​តែ​ជា​ប្រ​ទេសនាំ​មុខ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ដែល​មាន​មនុស្ស​រស់អាយុ​វែង​ជាង​គេ។

ហើយ​នៅ​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ ជា​មួយ​និងអាយុ​ ៨៤,២ឆ្នាំជា​មធ្យម​ ប្រទេស​ជប៉ុន​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ឈ្មោះ​ក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់នាំ​មុខនៅ​លើ​ ពិភព​លោក​។

ដូច​នេះ​ផ្ទុយ​ពី​ការ​រង់​ចាំ​វាស់​វែង​អាយុ​ដែល​វែងជាង​គេ​យើង​បាន​បង្កើត​ចេញ​នូវ​​គំនិត​ថ្មី​មួយ “សុខ​ភាព​ល្អហើយ​អាយុ​វែង” មាន​ន័យ​ ថាអាយុ​មនុស្ស​ម្នាក់​មាន​រយះ​ពេល​វែង​ហើយ​សុខ​ភាព​ល្អ។

ហើយ​លទ្ធផល​បាន​អោយ​ឃើញ​ថា​ប្រ​ទេស​ជប៉ុន​បាន​ចាញ់​ប្រទេស​សិង្ហបុរីដែល​មាន​ផា​សុខ​ភាព​ជាង​គេ​គឺ​មានអាយុ ៧៦,២។

តាម​ពី​ក្រោយ​នោះ​គឺ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ហើយ​ចំណាត់​ថ្នាក់បន្តបន្ទាប់​ លេខ​បីនិងលេខ​បួន​ធ្លាក់​ទៅ​លើ​ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​និងប្រទេស​ ស្វ៊ីស។

ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​អ្នក​​ដែល​អាយុ​វែង​ហើយ​សុខ​ភាព​ល្អនិង​​ អ្នក​ដែល​អាយុ​វែង​មធ្យម​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ជប៉ុន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម:

-អាយុ​វែង​នៃ​មនុស្ស​ប្រុស​: ៨០,២១ឆ្នាំ

-អាយុ​វែង​បំផុត​នៃ​មនុស្ស​ប្រុស​: ៧១,១៩ឆ្នាំ

+ភាព​ខុស​គ្នា ​៩,០២ឆ្នាំ

-អាយុ​វែង​នៃ​មនុស្សស្រី​: ៨៦,៦១ឆ្នាំ​

-អាយុ​វែង​បំផុត​នៃ​មនុស្ស: ៧៤,២១ឆ្នាំ

+ភាព​ខុស​គ្នា ​១២,៤ឆ្នាំ

អ្វី​ដែល​គួរ​អោយ​ចាប់​អារម្មណ៏​គឺ​ករណីនៅ​ប្រទេស​អាមេរិចអា​យុ​វែង​ជា​មធ្យម​៧៨,៥ ​ប៉ុន្តែ​អាយុ​ដែល​វែង​ហើយ​សុខ​ភាព​ល្អ​មាន​តែ ​៦៨,៥។

ក្នុង​ចំណោម​ប្រ​ទេស​ដែល​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​អ្នក​ដែល​អាយុ ​វែង​និង​អ្នកដែល​អាយុ​វែង​ហើយ​សុខ​ភាព​ល្អ​គឺ​មាន​តែ​ប្រទេស​អាមេរិច​ជា​ប្រទេស​រីក​ចម្រើន​ដែល​នៅសល់រួម​ជា​មួយ​ប្រ​ទេស​សូ​ម៉ា​លី​និង​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន។

ជា​មួយនិង​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​នោះ​ប្រទេស​អាមេ​រិច​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៤០ ដោយ​ត្រូវ​​ប្រទេស​ចិន​ដណ្តើមចំណាត់​ថ្នាក់លេខ​៣៧។

មូល​ហេតុបណ្តាល​មក​ពី​​ជន​រង​គ្រោះ​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​ញៀន​ហួស​កម្រិតហើយ​ធ្វើ​អត្តឃាត​ខ្ពស់។

ចុះ​អ្នក​ស្ថិត​ក្នងប្រទេសដែល​សុទ្ធិដ្ឋិនិយមប៉ុន្តែ​សុខ​ភាព​របស់​ប្រជាជន​មិន​ត្រូវ​បាន​ធានា​និង​ប្រទេស​ដែល​មានការ​គិត​គូទៅ​លើ​សុខ មាលភាពនាំ​មុខគេ​ដូច​ជាប្រទេស​ជប៉ុន​ប៉ុន្តែ​ខ្វះ​ភាព​រីក​រាយតើ​អ្នក ​ជ្រើស​រើស​រស់នៅ​ប្រទេស​ណា?

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: