ផលិត​ផល​ថ្មី – ក្រែមលាប​បបូរ​មាត់ក្លិន Vanilla

គុណសម្បត្តិ៖

ធ្វើ​អោយបបូរមាត់ទន់​រលោង​ ផ្តល់​សំ​ណើម​បាន​យូរ​។

របៀប​ប្រើ៖

បើកកម្របលាប​នៅ​លើ​បបូរ​មាត់​ក្នុង​បរិមាណ​ល្មម។

តម្លៃ ១៨,៣០០ រៀល

ចំណាំ៖

  • អាស្រ័យលើស្ថានភាពបបូរ​មាត់របស់​មនុស្សម្នាក់ៗវានាំ​មកនូវ​ប្រសិទ្ធភាពតិចឬច្រើន។
  • នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ប្រើប្រសិន​បើ​មាន​សញ្ញា​មិនប្រក្រតីត្រូវឈប់ប្រើ និងពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត។
  • មិន​ប្រើ​ផលិត​ផល​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ។
  • បបូរ​មាត់​មាន​របួស​ ឬអ្នក​មាន​ជម្ងឺផ្តាសាយ​គួរជៀសវាងប្រើ។
  • ទុកអោយ​ឆ្ងាយពី​ដៃ​របស់​ក្មេងៗ។
  • បន្ទាប់ពីប្រើវាត្រូវទុកនៅកន្លែងស្ងួត។

បញ្ជាទិញទំនិញ​៖

  • ទិញ​តាម​ Online : Inbox តាម​រយៈប្រអប់​សារ https://www.facebook.com/kh.japo.news/
  • តម្លៃ​ដឹក​ជញ្ជូន​គិត​តាម​ខេត្ត​ និង​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។
  • ផលិត​ផល​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន។

JAPO EC

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: