ហេតុអ្វីមិនតុបតែងខ្លួនអាចត្រូវគេវាយតំលៃថាមិនមានភាពគោរពនៅប្រទេសជប៉ុន?

ហេតុអ្វីមិនតុបតែងខ្លួនអាចត្រូវគេវាយតំលៃថាមិនមានភាព គោរពនៅប្រទេសជប៉ុន?

ស្រ្តីជប៉ុនតែងតែត្រូវគេលើកសរសើរដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាត។ មូលហេតុមកពីពួកគេចេះថែរក្សាស្បែក មានសំអាងការកេរ ដំណែរឬក៏ស្អាតដោយធម្មជាតិ។ តាមពិតទៅស្រី្តជប៉ុនមានរូប សម្បតិ្តស្រស់ស្អាតដោយសារតែការតុបតែងខ្លូន។

https://tokyogirlsupdate.com/eye-bag-make-up-20131010938.html

       នូវប្រទេសផ្សេងបើអ្នកប្រើក្រែមម្សៅច្រើន តុបតែងខ្លួនក្រាសពេកនោះអ្នកនឹងមិនបានការមើលក្នុតផ្លូវល្អនោះទេ។ ប៉ុន្តែបើអ្នក ធ្លាប់មើលវីដេអូ “ទេក្លាយជាក្ងានសួគ៏” អ្នកនិងមានភាពភ្ញាក់ផ្អើល ជាមួយនឹងការMakeupជាមិនខាន។ ដូចនេះហើយស្រ្តីនៅអាសីុ ចូលចិត្តតែងខ្លួនពេលចេញទៅក្រៅ។

       ខាងក្រោមនេះគឺជាវិដេអូ “ទេក្លាយជាក្ងានសួគ៏”​ របស់ចិន

       ជប៉ុនក៏មិននៅក្រៅនោះដែរ ស្រ្តីដែលមិនមានរូបសម្បត្តិល្អ មើលទេពេលតុបតែងនឹងស្រស់ស្អាត រង្វង់ភ្នែកនិងទម្រង់មុខ របស់ពួកគេផ្លាស់ប្រែយ៉ាងអស្ចារ្យ។ ពួកគេMakeupដើម្បីបិទ បាំងនូវភាពខ្សោយរបស់ទម្រង់មុខ និងធ្វើអោយលិចឡើងនូវភាព ស្អាតធម្មជាតិ។   

       នៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកនឹងត្រូវគេវាយតំលៃថាពំុមានភាពសមរម្យ ដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនគិតថាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងពិតជាសំខាន់ណាស់ នូវពេលដែលទៅធ្វើការដោយមិនបានតុបតែងខ្លួន អាច ត្រូវគេវាយតំលៃថាខ្ជិល​ មិនគោរពអ្នកនូវចំពោះមុខខ្លួន។ តែប្រសិនជាអ្នកជាជនបរទេសគេនឹងមិនវាយតំលៃអ្នកដូចនេះទេ ដោយសារតែប្រជាជនប្រទេសផ្សេងគ្នា មានប្រពៃណីផ្សេងគ្នា។

         អ្នកក៏ដឹងហើយថា ស្រ្តីពូកែខាងផលិតផលសំអាងការជាងបុរស កត្តានេះហើយធ្វើអោយបុរសមួយចំនួនមានភាព ច្រណែនដោយសារតែពេលពួកគេកើតមុន ឬមានរង្វង់ខ្មៅជំវិញភ្នែក ពួកគេពំុមានវីធីអ្វីសម្រាប់បិទបាំងនោះទេ។  

        ដូចនេះ នៅប្រទេសជប៉ុនបើអ្នកចេះMakeup តែមិនប្រើនោះ គេនឹងវាយតំលៃអ្នកថាជាមនុស្សមិនគោរពអ្នកដទៃ។​ ជាពិសេសគឺពេលទៅជូបឬ​ធ្វើការជាមួយអតិថជនរបស់ក្រុមហុន។

       ​ អាវុធដ៏កំពូលរបស់ស្រ្តីគឺភាពស្រស់ស្អាត ហើយការតុបតែង ខ្លួនគឺជាមាគាដែលឈានដល់ភាពស្រស់ស្អាត។ ដូចនេះហេតុអ្វី មិនតុបតែងខ្លួនអោយកាន់តែស្អាតទៅ?

        មានពាក្យមួយពោលថា “ចូលស្ទឹងតាមបត” ប្រសិនជាអ្នក មានបំណងចង់រស់នៅនិងធ្វើការនូវប្រទេសជប៉ុន អ្នកត្រូវតែចងចាំ ប្រការនេះ ​ដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហារដែលអាចកើតមាន។

        ប្រភព: jpninfo

                                                                            Neko

      

មើលបន្ថែម: