“ការ​ព្រួយ​បារម្ភ” ជា​មួយ​នឹង​ម៉ូត​ដែល​ប្លែក​ៗនៃខោ Jean សម័យ​ថ្មី…​

ក្នុង​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​ឆ្នៃ​ម៉ូត​សម្លៀក​បំ​ពាក់ប្រហែលជា​គ្មាន​ម៉ូត​ណា​ដែល​លើស​ពី​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ពាក់ ស្រួល​ខ្លួន​ និង​មិនបាត់​បង់​ភាព​ទាន់​ សម័យ​របស់​ម៉ូត​ខោ​ Jean។ មិន​ត្រឹម​តែ​សាក​ស​ម​ជាមួយ​មិត្ត​បុរស​ ដែល​ចូល​ចិត្ត​ភាព​ទាន់​សម័យសកម្ម​ថែម​ទាំង​បង្ហាញ​​​ជើងដ៍​ស្រលូន និងចង្កេះ​ដ៍តូច​​របស់​មិត្ត​នារី​ទៀត​ផង​។

រូប​ភាព : DHgate.com

នេះ​ប្រហែល​ជា​ម៉ូត​សម្លៀក​បំ​ពាក់​ “សកម្ម​” បំផុត​ពាក់​បាន​គ្រប់ ពេល​វេលា សាក​សម​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រ​ប់​វ័យ​ និង​ជា​ពិសេស​គឺ​ធុន​ ប្រើបាន​យូរ។

ដើម្បី​អោ​យ​ខោ​ Jean ពេល​ណា​ក៍​ទទួល​បាន​ភាព​ចូល​ចិត្ត​ អ្នក​ឆ្នៃ​ម៉ូត​សម្លៀក​បំ​ពាក់​បាន​ឆ្នៃ​ម៉ូត​ថ្មី​ មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ច្រើន​ ពី Jean រហែកទៅជា Jean ប៉ះ ខោ​ជើង​វែង ត្រឹម​ជង្គង់​ ឬ short… ពេល​ណា​ក៍​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​រើស​នូវ​ម៉ូត​ Jean ដែល​សាក​សម​ទៅ​នឹង​ខ្លួន​។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក្នុង​ខណៈពេល​ដែល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ចំនុច​សំ​ខាន់​នៃទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ ការ​ឆ្នៃ​ម៉ូត​សម្លៀក​បំ​ពាក់​ក៍​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ប្លែក​រហូត​ដល់​ថ្នាក់​មា​ន​ភាព​ចម្លែក។

រូប​ភាព : http://karapaia.com/archives/52259091.html

នេះ​ជា​ម៉ូត​ Jean ប្រភេទ​សំណាញ់មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ។

ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ការ​ឆ្នៃ​ម៉ូត​នេះ​មើល​មិន​ស្គាល់​ជា​ខោ Jean ការ​ពី​មុន​ទៀតទេ។

មិន​ត្រឹម​តែ​ដូច្នេះរាល់​ការ​ឆ្នៃ​ម៉ូត​ Jean ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​ តែ​ចម្លែក​ពិ​បាក​យល់។

រូប​ភាព : http://karapaia.com/archives/52261384.html

ស្មាន​ថា​ខោ​ Jean នេះ​ត្រូវ​អ្នក​ដេ​ភ្លេច​ដេ​ភ្ជាប់​វាពី​លើ​ចុះ​ក្រោម​ មុន​ពេល​យក​ទៅ​លក់​ដោយ​គ្មាននរណា​គិត​ថា​នេះ​ជា​ម៉ូត​សម្លៀក​បំ​ពាក់​ទេ។

នេះ​គឺ​ជា​ម៉ូត​សម្រាប់​បុរស​

​រូប​ភាព : http://karapaia.com/archives/52261384.html

តើ​អ្នក​ឃើញ​ស្អាត​ទេ? ចំណែក​ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​គិត​ថា​នេះ​គឺ​ជា​ម៉ូត​ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ក្រ​គ្មាន​លុយ​ដេខោ​ Jean ដើម្បី​ស្លៀកប៉ុណ្ណោះ​។

ដូច្នេះ​តម្លៃរបស់​វា​ពិត​ជា​ធ្វើ​អោយ​មាន​ការ “​ភ្ញាក់​ផ្អើរ”​ ប្រហែល ៣៦,៦២៩ យ៉េន។

ប៉ុន្តែ​អ្នក​ដែល​អាច​ទិញ​ខោ Jean ជាមួយ​និង​តម្លៃ​នេះ​គឺ​ជា​អ្នក​ ដែល​អាច​យល់​ពី​ម៉ូត​សម្លៀក​បំ​ពាក់​របស់​អ្នក​ឆ្នៃ​មូ៉ត​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។

ប្រសិន​បើ​ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ពិ​ត​ជា​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្មណ៍…

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: