ទស្សនារូបភាព​ប្រទេសជប៉ុនក្នុង​ឆ្នាំ ១៨៩៤

តាំង​ពី​ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៩​ យុគសម័យបាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅជា Reiwa ហើយ​បញ្ចប់​យុគសម័យ Heisei អស់​រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ។

តើ​អ្នក​ដឹង​ថា​មុន​ពេល​មានយុគសម័យ Heisei ប្រទេស​ជប៉ុន​ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​យុគសម័យ​ណា​ខ្លះ?

យុគសម័យ Reiwa យុគសម័យ Heisei យុគសម័យ Showa យុគសម័យ Taisho យុគសម័យ Meiji។

យូរ​ជាង​នេះមុនពេលធ្វើកំណែទម្រង់យុគសម័យ Meiji ប្រទេសជប៉ុនស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ Samurai ឬ​ត្រូវ​គេ​ហៅ​ថា​យុគសម័យ​ Edo។ រូបភាពប្រទេស​ជប៉ុននៅក្នុងយុគសម័យនៃភាពសុខដុមរវាងប្រពៃណី និងសម័យទំនើបក្នុង​ឆ្នាំ ១៨៩៤ អាច​នឹង​ធ្វើអោយ​អ្នក​ឆ្ងល់?

ពឹង​លើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអ្នក​ផលិត​ខ្សែ​ភាព​យន្តបាន​ធ្វើ​រូប​ភាព​ឡើង​វិញមាន​រយៈពេល ១២០ ឆ្នាំមុន។

ទោះបី​រូប​ភាព​មិន​ច្បាស់​នៅ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​អាចមើល​​​ឃើញផ្ទះ និង​ប្រជាជនកំ​ពុង​លក់​ដូរ។

រូបភាព https://www.youtube.com/watch?v=ge28XrdIt68

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ខាង​លើ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដោយ Thomas Edison អ្នកបង្កើតដ៏អស្ចារ្យជនជាតិ​អាមេរិក ពេល​នោះ​គាត់​ទើប​តែ​អាយុ ៤៧ ឆ្នាំ។

ទោះយ៉ាងណាដំណើរ​របស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុនមិនមាន​ការ​កត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅណាមួយឡើយ។

បន្ទាប់​មកវីដេអូត្រូវ​បាន​ប្តូរ​ទៅ​ឆ្នាំ ១៩០២ ឬ​ហៅ​ថាយុគសម័យ Meiji ទី ៣៥។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឯកសារត្រូវ​បាន​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Nippon TV ប្រកាស។

រូបភាព https://mag.japaaan.com/archives/18699

បន្ទាប់ពីបរាជ័យ​នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសជប៉ុនបានប្តេជ្ញាចិត្តស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។ នៅពេលនោះគេនិយាយថាសង្គមជប៉ុនសកម្មខ្លាំង ប្រជាជនពោរពេញដោយកម្លាំង​ ហើយ​ព្យាយាម​ធ្វើ​ការ​។

Kengo Abe 

មើលបន្ថែម: