ពិតជា​មិន​ងាយ​ស្រួល​ទេបើ​​សហគ្រាសជប៉ុនចង់​ស្វែង​រក​បុគ្គលិក​ដែល​មិន​ប្រើ​បណ្តាញ​សង្គម

ពេល​និស្សិត​ទៅ​សម្ភាស​សុំ​ការ​ងារ​ធ្វើ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សំ​ណួរ​ភាគ​ច្រើន​ដែល​គេ​នឹង​លើក​ឡើង​គឺ “តើ​អ្នក​មាន​ប្រើ SNS ទេ?” SNS ជាបណ្តាញសង្គម។

ប្រសិន​ចម្លើយ​របស់​អ្នក​គឺ “ខ្ញុំ​​ប្រើ Twitter ភាគ​រយ​អ្នក​ត្រូវ​បដិសេធ​ខ្ពស់”។

រូបភាព http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1991277.html

មូលហេតុ​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះគឺដោយសារនិយោជកដែល​ជ្រើ​សរើស​​បុគ្គលិកខ្លាច​អ្នក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​អាក្រក់ឬមិន​ត្រូវរបស់​ក្រុម​ហ៊ុនលើ​បណ្តាញ​សង្គម​។ នេះ​ក៏​ជា​អ្វី​ដែល​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​សហគ្រាស​ជប៉ុន​ដែរ។

ក្រោយការហាមឃាត់នេះមានករណីជាច្រើនធ្លាប់​កើត​ឡើង។

មាន​បុគ្គលិក​ជប៉ុន​ជាច្រើន​បាន​ផុស​នៅ​លើ Tweet ​បន្ទោស​ក្រុម​ហ៊ុន ហើយ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ដែល​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​ក្នុង​គោល​បំ​ណង​ទម្លាក​់​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើ​ការ​។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទទួលរងការខាតបង់មិន​តិច​ដោយ​សារ​បុគ្គលិក​បែប​នេះ​ទេ។

រូបភាព ウレぴあ総研 – チケットぴあ

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​នៅក្នុងសម័យអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន រក​ឯណា​មាន​យុវជន​មិន​ប្រើ​បណ្តាញ​សង្គម? ដូច្នេះ​ដើម្បី​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ខាង​លើ​ ក្រុម​ហ៊ុន​គួរ​ស្វែង​រក​វិធីគ្រប់​គ្រង​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន និង​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ក្រុម​ហ៊ុន​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​។

បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​មាន​សហគ្រាស​មួយចំនួនក៏​ទទួល​យក​ SNS ប៉ុន្តែ​សរុប​មក​បណ្តាញ​សង្គម​នៅ​តែ​ជា​ភាព​ភ័យ​ខ្លាច​នៃ​សហគ្រាស​ជប៉ុន។

​ទុកអោយ​បុគ្គលិកចូល ​SNS និយាយដើម​ក្រុម​ហ៊ុន​ជាកំហុស​ផ្នែកធនធាន​មនុស្ស​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ មិន​ទទួល​យក​បុគ្គលិក​ដែលប្រើ​បណ្តាញ​សង្គម​ក៏​មិន​មែន​ជា​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ល្អ​ទេ។

Kengo Abe​

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: