តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ឃើញ​រថ​ភ្លើង Shinkansen ធ្វើ​ដំ​ណើរ​លើ​ផ្លូវ​ថ្នល់ដែរឬទេ?

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ឃើញ​រថ​ភ្លើង Shinkansen ធ្វើ​ដំ​ណើរ​លើ​ផ្លូវ​ថ្នល់​ពី​មុន​មក​ដែរ​ឬទេ?

រថ​ភ្លើង​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ដែក ប៉ុន្តែការ​​ដឹកជញ្ជូនរថភ្លើងទៅកាន់តំបន់ផ្លូវដែកយ៉ាងដូចម្តេច?

ដោយសាររថភ្លើងជប៉ុនធ្វើ​ដំ​ណើរនៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង ដូច្នេះ​មិន​អាច​សាង​សង់​ការដ្ឋាន​ធំនៅជិតស្ថានីយ៍បានទេ​។ តើ​ធ្វើ​វិធី​ណា​ដើម្បី​បញ្ចូនរថភ្លើង​ទៅ​ដល់​ផ្លូវ​ដែក? គេ​​​ប្រើ​ផ្លូវ​ថ្នល់ដើម្បី​ដឹក​ជញ្ជូន​ ​Shinkansen។

រូបភាព https://www.dailyshincho.jp/article/2018/02271650/?all=1

ធ្វើ​ដំ​ណើរ​យឺតៗនៅក្រោមស្ពានអាកាស។


រូបភាព http://denshawotorou.blog73.fc2.com/blog-entry-1389.html

ដោយសារតែវាវែងពេកពិបាកពត់។

រូបភាព https://ganref.jp/m/turezurephoto/portfolios/photo_detail/7e4ec77aafe943babf0a5f8d6af92a64

​រថ​ភ្លើង​មាន​ទំហំ​​ធំ​ណាស់។

រូបភាព https://minkara.carview.co.jp/userid/913819/car/759445/3822780/1/photo.aspx#title

ជាទូទៅការដឹកជញ្ជូននេះធ្វើឡើងនៅពេលយប់ដើម្បីកុំអោយ​រំខានចរាចរណ៍។ ប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនចង់ឃើញផ្ទាល់​ភ្នេក​ទិដ្ឋភាព​នេះបាន​ជា​រង់​ចាំទោះ​បី​យប់​អាទ្រាធ។ ប្រសិនបើរថយន្តមាន​ច្រើនពេកការដឹកជញ្ជូនរថភ្លើងនឹងជួប​ការ​លំ​បាក។

ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំ​នៅ​តែ​ចង់​ឃើញ​ទិដ្ឋភាពនេះ​ម្តង​ក្នុង​ជីវិត។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: