វិធីសាស្រ្ត​សាងសង់​ផ្ទះ​ការ​ពារ​រញ្ជួយ​ដី​របស់​ប្រជាជន​ជប៉ុន

ដូចដែលអ្នកដឹងហើយថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលតែងតែទទួលរងនូវការរញ្ជួយដីខ្លាំង​បង្កអោយ​មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្ស និងទ្រព្យសម្បត្តិ។

ដោយ​សារតែ​ធម្មជាតិ​មិន​អនុគ្រោះ ប្រជាជនជប៉ុនយល់អំពី​បញ្ហា​នេះបាន​ចាត់វិធានការដើម្បីការពារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងការរចនានៃការសាងសង់លំ​នៅ​ដ្ឋាន​មានសុវត្ថិភាព។ មិនត្រឹមតែគិត​ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃ​ការកសាង ពួកគេ​ក៏​ពិចារណាទៅ​លើសមត្ថភាពក្នុងការទ្រាំទ្រនឹងផលប៉ះពាល់នៃវត្ថុសាង​សង់ និងកត្តាជាច្រើនទៀត។

ប្រជាជន​ជប៉ុន​យល់​ថាភាគច្រើន​ជនរងគ្រោះដោយរញ្ជួយដីមិនមែន​​បាត់បង់ជីវិតដោយសាររញ្ជួយដីទេ​ ប៉ុន្តែ​ដោយ​សារតែ​សំ​ណង់លំ​ដ្ឋាន​បង្កឡើង។

ហេតុដូច្នេះហើយប្រជាជនជប៉ុនតែងតែកែលំអការរចនាដែលមានលក្ខណៈការពាររញ្ជួយដីដើម្បីកាត់បន្ថយការ​បាក់​ស្រុត។ ដូច្នេះក្រុមអ្នក​ជួយសង្គ្រោះមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីជួយជនរងគ្រោះ។

ថ្មីៗនេះអគារជប៉ុនជាច្រើនត្រូវបានកសាង​ឡើងប្រើ​​រចនា​ការពាររញ្ជួយ​ដីតាម​ទម្រង់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. ការ​រចនា​សំណង់​សាមញ្ញ និង​សីុមេទ្រី

រចនាសម្ពន្ធ័សំណង់ស៊ីមេទ្រីត្រូវបានបញ្ជាក់​ថាមានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងផលប៉ះពាល់ជាងរចនាសម្ពន្ធ័សំណង់មិន​ស៊ីមេទ្រី។ ក្រៅពី​នេះការធានាសុវត្ថិភាពដី និង​សរសរគ្រឹះមានស្ថរិភាពតាំងពីធ្វើ​ដំបូងនឹង​ជួយ​អោយ​ការ​សាង​សង់​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួលហើយសន្សំ​សំចៃ​ថវិកា។

២. ប្រព័ន្ធសាងសង់ទ្រ​ទ្រង់បាន​ល្អ​

ចំណុចសំខាន់នៃប្រព័ន្ធទ្រ​ទ្រង់ស្ថិត​លើ​ស្ថិរភាព​រវាង​គ្រឹះ សរសរគ្រឹះ និង​ដំបូលដោយ​ការ​តភ្ជាប់​យ៉ាង​រឹង​មាំដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទ្រទ្រង់ និង​ជួយ​រក្សាលំ​នឹង​អាគារ​ទាំង​មូល។

៣. ប្រើសម្ភារសំណង់ស្រាល

ការប្រើសម្ភារសំណង់ស្រាលពិតជា​សំ​ខាន់ ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ដែលមានរញ្ជួយដីញឹក​ញាប់។ វត្ថុ​សាង​សង់​ភាគច្រើនជាឈើ ដែក​ស្តើង ឥដ្ឋ ដូច្នេះបើទោះជាមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងធ្វើអោយ​ផ្ទះដួលរលំអាចកាត់បន្ថយការស្លាប់ និងរបួស។

ឧទាហរណ៍រចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ផ្ទះនៅជប៉ុន

គុណសម្បត្តិ៖

  • កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរញ្ជួយដី
  • ធន់ទ្រាំនឹងរំញ័រខ្ពស់ដោយសារភាពធន់របស់ឈើ
  • ផែនការសាងសង់ច្បាស់​លាស់ លម្អិត ងាយ​ធ្វើ​ឡើង​វិញ
  • សាង​សង់​តាម​គំរូដែល​មាន​ស្រាប់។

ជំហាន​ទី ១ ៖ ធ្វើ​គ្រឹះ

ជំហានទី ២៖ ធ្វើ​ជាន់​ផ្ទាល់ដី

ជំហានទី ៣ ៖ ធ្វើ​សរសរគ្រឹះ

ជំហាន​ទី ៤ ៖ ធ្វើ​ដំបូល

ពឹងលើ​ភាព​ច្បាស់​លាស់ក៏ដូចជាការសាងសង់ប្រើសម្ភារៈស្រាល ប្រជាជនជប៉ុនអាចរស់នៅដោយសន្តិភាពទោះបីមានគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនកើត​ឡើង។

សង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និង​ការ​គោរពវិន័យរបស់ពួកគេ ប្រជាជនជប៉ុនអាចយកឈ្នះលើគ្រោះ​ធម្មជាតិជាច្រើន។

ប្រភព Amino Apps

Sachiko

មើលបន្ថែម: