ហេតុ​អ្វី​ប្រជាជនជប៉ុនបដិសេធមិនចូលរួម Nenkin កាន់តែច្រើនឡើងៗ?

ប្រជាជនជប៉ុនត្រូវស្គាល់ថាជាប្រជាជាតិរវល់ជាមួយ​នឹង​ការងារ។ ពួកគេខិតខំធ្វើការងារសម្រាប់​ក្រុម​ហ៊ុនតែមួយ​រហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ពួកគេ។

ដូច្នេះតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលជនជាតិជប៉ុនដល់អាយុចូលនិវត្តន៍?

នៅប្រទេសជប៉ុនមានរបប​មួយហៅថា Nenkin។​ នេះ​ជារបប​សន្សំ​ប្រាក់​ចូល​និវត្តន៍ខណៈពេលកំពុងធ្វើការ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ត្រលប់​មកវិញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​កំ​ណត់។

មាន​របៀប​សន្សំ​ប្រាក់​ខុស​គ្នា​ជាច្រើនហើយ Nenkin ត្រូវចាត់ទុកថាជាចំនួនទឹកប្រាក់ចាំបាច់។

រូបភាព https://ja.wikipedia.org/wiki/日本の年金

មនុស្ស​ទាំង​អស់​ដែល​រស់​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុនអាយុ​ពី ២០ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ​សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​ចូល​រួម​ក្នុង​ប្រាក់​ចូលនិវត្តន៍​នេះ។ សូម្បីតែជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលើសពី ៣ ខែក៏​ត្រូវ​ចូលរួម។

ក្រៅពី​នេះដើម្បី​ធានាបុគ្គលិក​មាន​ប្រាក់​ចូលនិវត្តន៍ Nenkin ដូច្នេះ​ក៏​អនុវត្តសម្រាប់អាជីវកម្មដែរ។ ហេតុ​នេះ​ប្រសិន​បើ​ចូលរួម​ក្នុង​របប​នេះចំនួន​ប្រាក់​ដែលទទួល​បាននឹង​កើន​ឡើង​ច្រើន។

ចំនួន​ប្រាក់​ដែល​ផ្តល់​ Nenkin ខុស​គ្នាផ្អែកលើចំនួនឆ្នាំនៃបទពិសោធក៏ដូចជាអាយុរបស់បុគ្គលិក ការទូទាត់ជាមធ្យមប្រចាំខែគឺ ១៥០,០០០ យេន។

រូបភាព https://fuelle.jp/life/detail/id=4153

របប​ប្រាក់​ចូលនិវត្តន៍ដូចគ្នានៅ​ប្រទេសមានមនុស្ស​ចាស់​កើន​ឡើងដូចជា​សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ​ដឹង​ថា​ជីវភាព​រស់​នៅ​ពេល​ចាស់ប្រហែល ៤០០,០០០ យេនប្រចាំខែ។ ដូច្នេះអាចឃើញថា​ចំនួន Nenkin នៅ​ប្រទេសជប៉ុន​ទាបនៅ​ឡើយ។

ចំនួនប្រាក់នេះអាស្រ័យទៅលើការចំណាយដែលអ្នកត្រូវបង់ពេលចាស់។​ ឧទាហរណ៍អ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះមួយ អ្នកត្រូវបង់ពន្ធលើអចលនៈទ្រព្យ។ ទោះជាយ៉ាងណាពន្ធដារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមិនខ្ពស់ទេ។ លើសពីនេះបន្ទុកពន្ធនៅជប៉ុនក៏ស្រួលជាងពេលចូលនិវត្តន៍ ដោយសារអ្នក​គ្រាន់​តែ​ចំណាយប្រាក់ ១០ % ​ផ្នែក​​សុខភាព។

ក្រុម​ហ៊ុន​នីមួយ​ៗមាន​របប និង​គម្រោង​សន្សំ​ប្រាក់ចូល​និវត្តន៍​សម្រាប់​បុគ្គលិក។ អាស្រ័យលើចំនួនឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍ការងារ និង​ចំនួន​ប្រាក់​ដែល​រក​បាន (កត្តាទាំងពីរនេះគឺសមាមាត្រគ្នា) ជាមធ្យមបុគ្គលិក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រហែល ២០ លានយេន។

ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទិញផ្ទះគ្រាន់តែបញ្ចប់កម្ចីមុនពេលចូលនិវត្តន៍ អ្នកអាចរស់នៅបានល្អជាមួយនឹងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ គ្រាន់​តែ​កុំ​ខ្ជះ​ខ្ជាយ។

នេះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តរបប Nenkin របស់ជប៉ុន។

ប៉ុន្តែ​គួរអោយ​ស្តាយរបប​នេះមាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មួយ​ចំនួន។

ដំបូងចំនួន​ប្រាក់​កាត់​បន្ថយ​គួរអោយ​កត់​សម្គាល់ មិនត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណឹងអាយុចាប់ផ្តើមទទួលប្រាក់ឈ្នួលក៏កើនឡើងផងដែរ។

មូលហេតុគឺដោយសារអតុល្យភាពចំនួន​ប្រជាជននៅ​ប្រទេសជប៉ុន។ ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ពិតយកពី​ចំនួន Nenkin ដែល​អ្នក​នៅ​ក្មេងបង់ដើម្បី​ចំ​ណាយ​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់។ ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្ស​វ័យ​ក្មេងនៅប្រទេសជប៉ុនកំពុងថយចុះស្របពេលដែលចំនួនមនុស្ស​ចាស់កើនឡើង។

ចំពោះ​ប្រាក់​ចូលនិវត្តន៍​ថយ​ចុះប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សវ័យក្មេង ធ្វើអោយនាពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្ស​ជាច្រើនបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍។

លើសពីនេះការកើនឡើងនៃការចំណាយលើការព្យាបាលក៏មានផលប៉ះពាល់លើ Nenkin ដែរ។ ចំណាយលើការព្យាបាលជាបន្ទុករដ្ឋាភិបាល ទន្ទឹមនឹងនេះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏កាន់តែអាក្រក់ផងដែរ។

ក្រៅពី​នេះគំនិតធ្វើ​ការ​អស់មួយ​ជីវិតសម្រាប់​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយក៏​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ ដោយសារមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្ស័យធន។ ដូច្នេះ​ Nenkin អាច​កើន​បាន​លុះ​ត្រាបុគ្គលិក​នោះ​ធ្វើ​ការរយៈពេល​យូរនៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ។

ប្រហែល​ការធានាសម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់នៅ​ប្រទេសជប៉ុនមិន​មាន​ភាព​ជឿទុក​ចិត្ត​ទៀត​ទេ។ ពេល​នៅ​ក្មេង​ផ្តោត​អារម្មណ៍​ធ្វើ​ការ​ងារដើម្បី​សន្សំ​ប្រាក់សម្រាប់​ពេល​ចាស់។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: