ចំណាត់ថ្នាក់​ខេត្ត​ក្រុងទាំង ៥ ដែល​ប្រជាជន​ជប៉ុន​ផ្លាស់​​ទៅ​រស់​នៅ​ច្រើន​បំផុតក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩

នឿយហត់​ដោយសារតែ​ទី​ក្រុង​មាន​មនុស្ស​រស់​នៅ​ច្រើន​កុះ​ករ ផ្ទះ​តូច​ចង្អៀត​​ ហើយ​ចង់​រស់នៅជិត​ធម្មជាតិ​។ ប្រជាជន​ជប៉ុន​ជាច្រើន​មាន​បំណង​វិលត្រលប់​ទៅ​រស់​នៅ​តំបន់​ជនបទ​វិញ។

ផ្អែក​លើ​គោល​នយោ​បាយ​របស់​ខេត្ត​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ប្រជាជន ហើយ​បើ​ប្រៀបជាមួយ​តារាងចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ឆ្នាំ​មុន​ មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ចំណោម​ខេត្ត​ក្រុងទាំង​ ៥ មាន​ចំនួន​ប្រជា​ជនផ្លាស់ទៅ​រស់​នៅ។ ដូច្នេះ​មាន​គោល​នយោបាយ​អ្វី​ខ្លះ? តើ​តំបន់​ណាដែល​ប្រជាជន​ជប៉ុនចង់ទៅ​រស់​នៅ? ជាមួយនឹង JAPO មើល​ទាំង​អស់​គ្នា។

ចំណាត់ថ្នាក់មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. Nagano

រូបភាព TheSmartLocal

មូល​ហេតុ​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​ចិត្ត​គឺ៖

 • មនុស្សជាច្រើនផ្លាស់ទីទៅរស់នៅមុនដូច្នេះពួកគេអាចសុំសួរបទពិសោធ
 • បិរស្ថាន​ធម្ម​ជាតិ​នៅ Nagano ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃខ្ពស់ក្នុង​ចំណោម​កន្លែង​ជាច្រើននៅ​ប្រទេសជប៉ុន
 • ដី​ធ្លី​ធំទូ​លាយដូច្នេះ​អាច​រក​បាន​ទំហំដី​​ដែល​ខ្លួន​ពេញ​ចិត្ត
 • រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់គាំទ្រយ៉ាងពេញលេញ និងគិតគូរបាន​ដិត​ដល់។

២. Shizuoka

ផ្កា​ Sakura រីកនៅ​ខែកុម្ភៈជាចំនុច​ពិសេសនៃទី​ក្រុង Ito ខេត្ត Shizuoka

មូល​ហេតុ​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​ចិត្ត​គឺ៖

 • អាកាសធាតុ​ស្រស់​ស្រាយ ងាយ​ស្រួល​រស់​នៅ
 • ផ្លូវទៅ Kansai ឬ Tokyo សុទ្ធ​តែ​ងាយ​ស្រួល
 • អាច​ទិញ​ផ្ទះ​ក្នុង​តម្លៃ​សមរម្យ

តម្លៃផ្ទះនៅ Tokyo ប្រហែល ៨៦៤,៣២៨ យេន/m2 (តម្លៃមធ្យម) ២,៨៥៧,២៨២ យេន/២ Tsubo (តម្លៃជាមធ្យមគិតជាឯកតា​ Tsubo)

តម្លៃផ្ទះនៅ Shizuoka ប្រហែល ៨៦,៨៥៣ យេន/m2 (តម្លៃមធ្យម)​ ២៨៧,១១៧ យេន/២ Tsubo (តម្លៃជាមធ្យមគិតជាឯកតា​ Tsubo)។

កំណត់​សម្គាល់៖

ក្នុង​ភាសាជប៉ុន (Tsubo)

១ ភាសាជប៉ុន = ៣.៣០ ភាសាជប៉ុន ២ Tatami

៣. Hokkaido

មូល​ហេតុ​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​ចិត្ត​គឺ៖

 • បិរស្ថាន​រស់​នៅ​បរិសុទ្ធ​
 • ម្ហូប​អាហារ​ឆ្ងាញ់
 • អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​កំ​សាន្ត​នៅ​ Hokkaido ងាយ​ស្រួល

៤. Yamanashi

រូបភាព Japan Travel

មូល​ហេតុ​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​ចិត្ត​គឺ៖

 • ងាយស្រួលធ្វើ​ដំណើរទៅ​មជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងៗ
 • មាន​ធម្មជាតិ​នៅជុំវិញ
 • អាចទិញ​ផ្ទះ​នៅ​ទំនេរ
 • មានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់មនុស្សដែលផ្លាស់ទីលំនៅ

៥. Niigata

មូល​ហេតុ​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​ចិត្ត​គឺ៖

 • មាន​កន្លែង​ពិគ្រោះ​យោបល់​ច្រើន​ស្ថិត​នៅ Tokyo ដូចនេះងាយ​ស្រួល​សាក​សួរ
 • មាន​គម្រោងរស់នៅ​សាក​ល្បង​នៅកន្លែង​ថ្មី

ប្រទេសជប៉ុនល្បីដោយសាររដ្ឋាភិបាលស្វ័យភាព និងមាន​អារ្យធម៌ខ្ពង់​ខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅ​ប្រទេសជប៉ុនឆ្ពោះតាមសហរដ្ឋអាមេរិក និង​មាន​មួយ​ជំពូកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នីមួយៗមានគំនិត​លើការអភិវឌ្ឍ និង​បង្កើន​ភាព​រីក​ចម្រើន​សម្រាប់​ស្រុក​កំ​ណើត​របស់​ខ្លួន។ ដូច្នេះការទាក់ទាញប្រជាជនមករស់នៅជាវិធី​បង្កើន​កម្លាំង​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ខេត្ត​នីមួយៗ​ត្រូវ​យល់​អោយ​ច្បាស់។

ប្រភព fledge.jp

Chee

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: