សូម្បី​តែ​ឈប់​ពី​ការ​ងារ​ក៏មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​បម្រើ​សេវា​កម្ម​សំុឈប់​ជំនួសអ្នក​​ដែរ

ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ដំបូង​ក្នុង​​ខែ​មេសាជាជំហាន​សំ​ខាន់​ក្នុង​ជីវិត​របស់ប្រជាជន​ជប៉ុន។ និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវស្វែងរកការងារធ្វើ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ពេល​ជាមួយ​គ្នា​​មានបុគ្គលិកការិយាល័យជាច្រើនចង់​ឈប់​ពី​ការងារ។

មិន​ដឹង​ថា​មក​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​ល្អឬមក​ពី​មនុស្ស​គ្មាន​ការ​តស៊ូ នាពេលថ្មីៗនេះចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដែលឈប់ធ្វើការកំ​ពុង​កើន​ឡើងបន្ទាប់ពីត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយ​ចូលធ្វើការ។

ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​បែប​នេះមាន​សេវាកម្ម​ថ្មី​របស់​ជប៉ុនត្រូវ​បា​ន​បង្កើត​ឡើង​គោល​បំណង​​និយាយ​ជំនួស​អ្នក​ដែល​ចង់ឈប់​ធ្វើ​ការ​ប៉ុន្តែ​មិន​ហាន​និយាយ។

រូបភាព https://taisyokudaikou.com/

តម្លៃសម្រាប់​សេវា​កម្មនេះគឺ ២៩៨០០ យ៉េន។

ក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រើសេវានេះនៅថ្ងៃទី ១ ខែមេសាមាន​ ២ ករណីឈប់​ក្រោយ​ពេល ១ ថ្ងៃចូលធ្វើ​ការ ២ ករណី​ឈប់​ក្រោយ​ពេល​ ២ ថ្ងៃចូល​ធ្វើ​ការ​ ៣ ករណីឈប់​ក្រោយ​ពេល ៣ ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើ​ការ និង ៤ ករណីឈប់ក្រោយ​ពេល ៤​ ថ្ងៃចូល​ធ្វើ​ការ។

នៅ​អាយុ ១៨ ឆ្នាំខ្ញុំមាន​វគ្គហ្វឹកហាត់ក្រុមជាលើកដំបូងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេល​ទើប​ចូល​ក្រុម​ហ៊ុន។ ថ្ងៃទី ៣ នៃ​វគ្គ​ហ្វឹក​ហាត់មាន​ស្រ្តី​ម្នាក់​បាន​មក​ដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល។ ខ្ញុំ​គិត​ថា​គាត់​ជាអ្នក​ថ្មីប៉ុន្តែតាម​ការ​ពិត​គាត់​ជា​ម្តាយ​របស់​បុគ្គលិក​ក្រុម​ហ៊ុន។ ម្នាក់​នេះ​ចង់​ឈប់ពី​ការងារប៉ុន្តែ​មិន​ហាន​និយាយ​ដូច្នេះ​ពឹង​ម្តាយ​មក​និយាយ​ជំនួស។

នេះ​ជា​រឿង​កើត​ឡើង​ប្រហែល ២០ ឆ្នាំមុន មិន​មែន​មាន​តែ​យុវជនសម័យ​ឥឡូវ​ទេ។

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​សាក​សម​ គោល​ការណ៍​ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​ល្អ អ្នក​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គ្នា​មិន​ចុះ​សម្រុង​ពេល​នោះ​អ្នក​អាច​ចាក​ចេញ។ ប៉ុន្តែ​ត្រឹម​តែ​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃធ្វើ​ការ​មិន​អាច​គិត​ល្អិត​ល្អន់បាន​​ទេ សម្រេច​ចិត្ត​ឈប់​ពី​ការងារ​លឿនពេក​ទេ? ទោះ​ជា​យ៉ាងណាការ​សម្រេច​ចិត្ត​ស្ថិត​លើ​អ្នក អ្នកត្រូវតែមានទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់​ខ្លួន​ ហេតុ​អ្វី​បាន​ជាត្រូវ​ពឹង​អ្នក​ផ្សេង​និយាយ​ជំនួស។

ចំពោះ​ការ​សំុឈប់​ពី​ការងារ​មិន​ច្បាស់​បែប​នេះ តើ​អ្នក​អាច​នឹង​ធ្វើ​បាន​ល្អ​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មី​ដែរឬទេ? ឬ​មក​ពី​ខ្ញុំ​មិន​យល់​អំពី​គំនិត​យុវជន​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: