នៅជប៉ុន បើយើងអស់កំលាំងហើយងងុយគេងតើគួរធ្វើដូចម្តេច?

ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងទៅរស់នៅ ឬធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសជប៉ុន មានវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកអាចនឹងត្រូវការសម្របខ្លួន។

ប្រទេសជប៉ុនគឺជាសង្គមមួយដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការងារជាច្រើនម៉ោងដែលធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនមិនអាចគេមួយកន្លែងបាន។ នេះមានន័យថាការអភិវឌ្ឍជំនាញចាំបាច់ដើម្បីគេងពេលអ្នកមានពេលទំនេរបន្តិចបន្ទួច ដូចជានៅក្នុងផ្ទះ ឬធ្វើដំណើរ។

លក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវក្នុងការគេងនៅលើរថភ្លើងរបស់ជប៉ុនផ្ទាំងសេវាសាធារណៈដូចខាងក្រោមគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការគេងនៅលើរថភ្លើងរបស់ជប៉ុន។

រូបភាព:https://orange.japan-talk.com/images/jt/thumbnails/tokyo-safety-129.jpg

អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលអាចទទួលយកបានទេ។

https://orange.japan-talk.com/images/jt/thumbnails/tokyo-drinking-129.jpg

https://orange.japan-talk.com/images/jt/thumbnails/shinjuku-129.jpg

https://orange.japan-talk.com/images/jt/thumbnails/japanese-train-station-129.jpg

ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងរថភ្លើងសូមព្យាយាមរកកៅអីអង្គុយហើយប្រសិនបើមិនមានកៅអីទំនេរទេនោះអ្នកត្រូវតែឈរគេងហើយ។

https://orange.japan-talk.com/images/jt/thumbnails/crowded-tokyo-129.jpg

https://orange.japan-talk.com/images/jt/thumbnails/sleep-standing-japan-129.jpg

ប្រសិនបើមានកៅអីសូមព្យាយាមរកកន្លែងដែលមានដៃទប់ព្រោះវាអាចខ្លើយឬបើអ្នកអង្គុយនៅចំណុចកណ្ដាលអ្នកគួរតែគេងផ្អែកលើគេបន្ដិចទៅ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកឃើញកន្លែងដើម្បីផ្អែកបានទេអ្នកកុំខ្មាស់អៀន,អ្នកគួរតែធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានដូចជាការគេងរូបភាពបែបនេះ ប៉ុន្ដែបើមានកន្លែងទំនេរសូមចេះចែករំលែកអោយអ្នកជិតខាងបានចូលរួមផង ដោយនេះជាវប្បធម៍នៃការចែករំលែក។

រូបភាព: https://orange.japan-talk.com/images/jt/thumbnails/living-in-japan-129.jpg

ប្រភព៖ Japan-Talk

 

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: