ឧបករណ៍សិល្បៈ​ទុកដាក់​សៀវ​ភៅនៃ​​ប្រទេសជប៉ុន

មិន​ត្រូវ​ការ​កម្លាំង​នៃ​តួ​អក្សរ​ designer មក​ពី Tokyo នៅ​តែ​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​សៀវ​ភៅស្ថិត​ក្នុង​ពិភព​ផ្សេង​។ សៀវភៅល្អអាចនាំយើងវង្វេងក្នុង​ចន្លោះពេល​វេលា​ រហូត​ដល់​ពិ​ភព​មួយ​ផ្សេងទៀត។

 មើល​ទៅ​គ្មាន​អ្វី​ពិសេសប៉ុន្តែ​ពេល​មើល​ជិត​ទើប​យើង​ឃើញ​ផ្លូវ​បទ​បែប​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​មាន​លើ​ធ្នើ​សៀវភៅនេះ។

លើក​ដំ​បូង​ណែ​នាំ​ពី​ប្រភេទ​ឧបករណ៍​ទប់​សៀវ​ភៅ diorama នេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈអន្តរជាតិ Design Festa, Monde មិនគួរអោយ​ជឿផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានទទួលយក​យ៉ាង​នេះ។

គំរូឈើរបស់​ Monde មានទំហំសក្តិ​សមដើម្បី​ដាក់​នៅ​ចំ​កណ្តាល​សៀវ​ភៅ​ពីរ​ក្បាល ក្នុង​ “ផ្លូវ​តូច​” បទ​បែនថែម​ទាំង​មាន​ពន្លឺ​នា​ពេល​យប់។

តាំ​ង​ពី​យូរ​ Monde មាន​ចំ​ណាប់​អារម្ម​ណ៍​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ឧបករណ៍​ទប់​សៀវភៅពិសេស ផ្លូវ​បទបែន​ជប៉ុន​ជា​គំ​និត​ក្រោយ​មក​ទេ ប៉ុន្តែ​ទទួល​បាន​ការ​​ទាក់​ទាញ​ជាង។

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន​ Monde មាន​គំនិត​បង្កើត​អ្វី​មួយ​ថ្មី​បង្ហាញឡើង​វិញ​នៃ​ទី​ក្រុង​ហើយ​​ដាក់​ល្មម​លើ​ធ្នើ​សៀវ​ភៅ។ “ពិត​ជា​ល្អប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​នាំ​យក​នូវ​ផ្លូវ​បទបែន​របស់​ Tokyo កណ្តាល​សៀវ​ភៅ ” Monde និយាយ​ជា​មួយ Buzzfeed Japan។

បន្ទាប់ពីប្រើសម្ភារផ្សេងៗ ជាច្រើន Monde បាន​បង្កើត​ជា​ប្រភេទ​ទប់​សៀវ​ភៅ​ខាង​លើ​។ មិន​ត្រឹ​ម​តែ Tokyo designer នេះ​ចង់​បង្ហាញ​ឡើង​វិញផ្លូវ​របស់​អង់​គ្លេស អាមេរិក និងកាណាដា…

 

ពេល​នេះ Monde ស្ថិត​ក្នុង​សារសាក​សួរ​ទិញ​ឧបករណ៍​ទប់​សៀវ​ភៅគ្រប់​ទី​កន្លែង​លើ​ពិភព​លោក។ គួ​រអោយ​សោក​ស្តាយ​ ស្នាដៃ​បែប​នេះពិបាក​នឹង​ផលិត​ច្រើន​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លីបាន។

តាម​រយៈប៉ុស្ត៍លេខ ១៤

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: