ជាមួយ​នឹង​សំណួរ​ [ 1 + 1= ? ] ចម្លើយ “មិន​ដូច​គេ” របស់​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​នឹង​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ភ្ញាក់​ផ្អើល

ក្នុង​ភ្នែក​របស់​ជន​ជាតិប៉ែក​អឺរ៉ុប​ ​អាមេរិក​ ពេល​ដែល​និយាយ​ដល់​អាសុី គេ​តែ​ង​តែ​គិត​ថា​ជាមនុស្ស​មាន​រាង​ទាប ភ្នែក​តូច ស្បែក​លឿង​… លើស​ពី​នេះ​ការ​បែង​ចែក​ជន​ជាតិ​ចិន​ ជប៉ុន កូរ៉េតាម​រយៈ​រូប​រាង​ខាង​ក្រៅកាន់តែ​ពិត​ជា​ពិបាក​រាប់​រយ​ដង។

រូប​ភាព : http://matome.naver.jp/odai/2145613962753542501

ប៉ុន្តែ​បើ​មិន​គិត​​នូវ​រូប​រាង​ខាង​ក្រៅ និយាយ​ពី​ចរិក​លក្ខណៈនៃ​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន ទំ​ព័រ​សំ​ណួរ​ចម្លើយរបស់​ចិន​ បាន​លើក​ឡើង​នូវ​សំ​ណួរ​ “ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ និង​ជាជន​ជាតិ​ចិនខុស​គ្នា​នូវ​ចំ​នុច​ណា​ខ្លះ”។

ជន​ជាតិ​បរទេសជា​ច្រើនបាន​បង្ហាញ​នូវ​មតិ​ក្នុង​នោះ​មាន​គំ​និត​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

“ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​មាន​ចរិក​លក្ខណៈគួរ​សម​ ចាប់​អារម្មណ៍​នូវ​ចំ​នុច​លម្អិត​នី​មួយៗ គិត​ហើយ​ទើប​ធ្វើ​”

“ប្រៀប​ជា​មួយ​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន ខ្ញុំ​ឃើញ​ថា​ជន​ជាតិ​ចិ​ន​ងាយ​ស្រួល​បង្ហាញ​នូវ​ភាព​តាន​តឹង​ និយាយ​សំ​លេង​ឡូ​ឡា ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​ចំ​នុច​គោលច្រើន មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​នូវ​ចំ​នុច​លម្អិត​ដូច​ជា​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ទេ”

“ក្រៅ​ពី​នេះជន​ជាតិ​ជប៉ុន​រស់​នៅ​ជា​ក្រុម​ ផ្តល់​អាទិភាព​ជា​ក្រុម​ ចំ​ណែក​បុគ្គលនិយម​របស់​ជន​ជាតិ​ចិន​​ពិត​ជាច្រើន”

ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ចរិក​លក្ខណៈពិសេសរបស់ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ និង​ជន​ជាតិ​ចិន​ រូប​ភាព​នៃ​ការ​ប្រៀប​ធៀបត្រូវ​បាន​ចែក​រំ​លេកនៅ Weibo៖

អត្តន័យ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ជាមួយ​វិធី​សាស្រ្ត​គិត​លេខ 1+1 ជន​ជាតិ​ឥណ្ឌា ជន​ជាតិអាមេរិក ជន​ជាតិចិន​ ជន​ជាតិជប៉ុន​នឹង​ឆ្លើយ​ចម្លើយយ៉ាង​ណា?

ជន​ជាតិ​ឥណ្ឌា៖ Two, My friend

ជន​ជាតិអាមេរិក៖ Are you kidding me, it’s Two

(អាចបកប្រែ៖

អរគុណ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ដែល​តែង​តែ​យកចិត្តទុក​ដាក់ដល់​សេវាកម្ម​របស់ពួកយើង។

អរគុណសម្រាប់​សំ​ណួរ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា។

មុនពេល​ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ ខ្ញុំ​ចង់​បញ្ជាក់រឿង​មួយ ហេតុអ្វីអ្នក​ទាំងអស់គ្នាបាន​លើក​ឡើងនូវសំណួរនេះ? ផ្អែក​ទៅ​តាម​គោលដៅ​នៃសំណួរនោះ ចម្លើយអាច​ចំណាយ​ពេលបន្តិច។

បើតាម​ធម្មតានោះចម្លើយ​គឺ “២” ភាគរយ​ខ្ពស់​ណាស់ ប៉ុន្តែ​ដោយសារតែចង់​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​ជាក់​ស្តែង​របស់​វា​ ហេតុនេះពួកយើងសូម​ពេលវេលា​របស់អ្នក​ទាំងអស់​គ្នាបន្តិច បាន​ដែរឬទេ?

បន្ទាប់​ពី​ច្បាស់ទៅ​នឹង​ចម្លើយពួក​យើង​នឹង​ទំនាក់​ទំនង​ត្រលប់ទៅ​វិញ។ សួម​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​អាធ្យាស្រ័យ។

អរគុណ)

ដូច​ទៅនឹងគំនិត​របស់ជន​បរទេសបាន​និយាយ​ ជនជាតិ​ជប៉ុន​មិន​មែន​ជាជន​ជាតិ​ដែល​ចូល​ចិត្ត​បង្ហាញនូវ​អត្តចរិកច្រើន​ពេក។

 

រូបភាព : http://www.delawareright.com/todays-lesson/

ប្រសិន​បើ​និយាយ “ខ្ញុំ​មាន​ភាពជឿ​ជាក់​ថា​…” “ខ្ញុំ​ប្រាកដ​ថា…” នោះពួក​គេនឹង​និយាយ “ខ្ញុំ​គិត/ទាយ…” ទោះបីមតិនោះ​ភាគ​រយ​ត្រូវ​ច្រើន​ក៏​ដោយ។ ហេតុ​នេះមិន​ដូច​ទៅ​នឹ​ង​ជន​បរទេស​បី​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​ពេល​ភ្លាមៗ​អាច​ប្រាកដថា​ត្រឹម​ត្រូវ​ ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​នឹង​បញ្ជាក់ មើល​ឡើង​វិញ​ទើប​ឆ្លើយយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​ទៅ​លើ​ព័ត៌មាន​ដែល​ទទួល​បាន​។ ប្រហែល​ជា​ចរិក​នេះដែល​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ ត្រូវ​បាន​គេ​វាយ​តម្លៃ​ថាលម្អិតផ្នែក​នីមួយៗ។

ទោះ​បី​ជា​ចំនុច​ខាង​លើ​នេះគ្រាន់​តែ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​ចរិក​ “ស្ងប់​ស្ងាត់” នេះរបស់​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​ប្តូរ​សំណួរ​ “1+1” ជាបញ្ហានៃ​ជំនាញនោះ​ជនជាតិ​ជប៉ុន​នូវ​តែ​ឆ្លើយ E-mail (របស់​អតិថិជន) ជាមួយ​នឹង​ន័យ​ស្រដៀង​នេះ។

តើ​អ្នក​យល់​ស្រប​ជាមួយ​គំ​និត​របស់​ជន​ជាតិ​បរទេស​ខាង​លើ? ប្រសិន​បើ​អ្នក​សរសើរជន​ជាតិ​ជប៉ុន​តាម​រយៈចរិក​លក្ខណៈផ្សេង​ទៀត សូម​ចែក​រំ​លេក​អោយ​ Japo បាន​ដឹង។

តាម​រយៈ៖ Serchina, people.com.cn

Chee

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: