សៀវភៅ​កំណត់​ហេតុ​រួមជា​​មួយ​នឹង​ប្រ​អប់​បុិច

តើ​អ្នក​បាន​ស្គាល់​ស្លាក​សញា​ផលិត​សម្ភារៈ​ការិ​យា​ល័យ​របស់ ​ជប៉ុន​​ឈ្មោះ​ថា​ KING JIM ទេ?

នេះ​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ជប៉ុ​នល្បី​ដោយ​សារតែង​តែ​ផលិត​នូវ​សម្ភារៈ​ការិយា​ល័យ​ម៉ូត​ថ្មី​ និង​មាន​ការ​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​។

ខ្ញុំ​សូម​ណែ​នាំ​ប្រភេទ​សម្ភារៈ​​ការិយាល័យ​មាន​ភាព​ខុស​ប្លែក ​ហើយ​មាន​ការ​វិវត្ត​ន៍​ដោយ​ KING JIM។ ប្រភេទ​ណា​ក៏​ជា​ប្រអប់​ប៊ិច​ ដែរ។

១. ប្រអប់​ប៊ិច​រួម​​ជា​មួយ​និង​កម្រប​សៀវភៅ

ប្រសិន​បើ​កាន់​សៀវ​ភៅ​កត់​ត្រ​ា​នោះ​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​និង​កាន់ទាំង​ប្រ​អប់​ប៊ិច​ទៅ​តាម​ដែរ។

ដើប្បី​ជៀស​វាង​ពេល​ដែល​អ្នកត្រូវ​​យក​តាម​របស់​តែ​មួយ​ក្នុង​ចំ ណោម​របស់​ទាំង​ពីរ​នេះ​ ដូច​នេះ​ផលិត​ផល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផលិតចេញ។

នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​ខ្ញុំ​តិច​នឹង​ជួប​ប្រទះគម្រប​សៀវ​ភៅ​កំណត់​ហេតុ ប្រ​ហែល​ជា​សៀវ​ភៅ​កត់​ត្រា​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​វត្ថុ​មួយ​ប្រភេទដែល​សំខាន់​នៅ​ប្រ​ទេស​ជប៉ុន​ហើយ​វា​ផ្តោត​ទៅ​លើ​អតិថិជន​ដែល​ជា​អ្នក​ជំនួញ។

នេះ​ក៏​ជា​គំនិត​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​មួយ​ ទោះ​បី​ជា​អ្នក​អាច​និង​កាន់​រួម​គ្នាជា​ មួយសៀវភៅ​កត់​ត្រា​ ​ប៉ុន្តែកាន់តែ​អាចនិង​​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​​ជា ​មួយ​និង​កម្រប​សៀវ​ភៅ​កត់​ត្រា​ដែល​និងមាន​​ប្រអប់​ប៊ិច​​ស្រាប់ដោយ ​ការ​រចនា​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត។

នៅ​ពេល​ដែល​ទៅ​ដល់​កន្លែង​ប្រជុំ​​គ្រាន់​តែ​យក​តាម​របស់​តែ​មួយ​នោះ​គឺ​គ្រប់​គ្រាន់​ហើយ។

២. ប្រ​អប់​ប៊ិច​ដែល​ដាក់​ជាប់​និង​សៀវភៅ​កត់​ត្រា

ជា​មួយ​និង​អ្នក​ដែល​ចូល​ចិត្ត​កម្រប​សៀវ​ភៅ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ក៏​សៀវ ​ភៅ​មួយ​ក្បាល​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ នោះ​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ពេញ​ចិត្ត​ទៅ​និង វត្ថុនេះ​។

គឺ​ជា​ប្រ​ភេទ​ប្រអប់​ប៊ិច​ដែល​ជាប់​ជា​មួយ​សៀវ​ភៅ​កត់​ត្រា​ដោយ ​វិធីកៀប​ជាប់​ទៅនិង​កម្រប​សៀវភៅ​ដោយ​ដែក​ឆក់​រួម​ជា​មួយ​ផង​ ដែរ។

ដោយ​សារ​តែ​មាន​ការ​កៀប​របស់​ដែក​ឆក់​ដូច​នេះ​អ្ន​ក​ក៏​អាច​ដាក់​ វា​ជាប់​និង​អាវធំ​ខាង​ក្រៅ​ដែរ។

ហើយដោយ​សារ​វា​ជា​ប្រភេទ​ប្រ​អប់​ប៊ិច​មាន​ការ​រចនាខ្លះអោយ ​ប្លែកភ្នែក ដូច​នេះ​អ្នក​អាច​និង​សាក​ល្បង​និយាយ​អំពី​វា​នៅពេលដែល​ ជួប​ជាមួយ​អតិថិ​ជន​ថាតើ​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: