អ្នក​ដែល​ពិបាក​ឡើង​ដំ​ណែង​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​ជប៉ុន

“នាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ខួរក្បាល​មាន​បញ្ហាហើយ​មែន​ទេ?”

“បញ្ជារ​បែប​នេះ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​បាន”

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​គិត​បែប​នេះ​រាល់​ពេល​ដែល​ថ្នាក​់​លើ​ប្រគល់​ការ​ងារ​?

ធម្ម​តា​ បុគ្គលិក​ដែល​មាន​គំនិ​តខឹង​នឹង​ក្រុម​ហ៊ុន​ ឬមិន​ចូល​ចិត្ត​នូវ​ចំ​នុច​ណា​មួយ​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន កំពុង​តែ​ធ្វើ​ការ​ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ចិត្ត​បែរជា​គិត​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​ផ្សេង​ទៀត។ ដូចជា៖ លក្ខខណ្ឌក្រុម​ហ៊ុន​នោះ​ពិតជា​ល្អ​មែន​ ឮគេនិយាយ​ថា​នាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ខាង​នោះ​គួរ​អោយ​ស្រលាញ់ រស់​រាយ​ណាស់…

ជាមួយ​នឹង​គំនិត​អវិជ្ជមាន​ទាំង​នេះ​ ប្រាកដ​ថា​ទោះ​បី​ជា​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​ងារ​ប៉ុន្មាន​ដង​ ទៅ​ដល់​ក្រុម​ហ៊ុន​ណា​ដែល​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ល្អយ៉ាង​ណា​ ហើយ​បុគ្គលិក​នោះ​ក៍​មិន​អាច​ធ្វើ​ការ​បាន​យូរ​ដែរ។

រូប​ភាព​ : http://news.livedoor.com/article/detail/12834500/

មាន​ម្តង​មួរម៉ៅជាមួយ​ថ្នាក់​លើ​ ប៉ុន្តែ​មិន​អាច​និយាយ​ចេញ​ អ្ន​កបែរជា​ណាត់​មិត្ត​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ផឹក​ស្រា ផឹកតែទឹក​ដោះ​គោដើម្បី​… និយាយ​ដើម។ បន្ទាប់​ពី​រំសា​យ​នូវ​កំ​ហឹង​ អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថាពិតជា​ស្រួល​ក្នុង​ចិត្ត​។ ប៉ុន្តែ​នោះ​គ្រាន់​តែ​ជា​អារម្ម​ណ៍​បណ្តោះអាសន្ន​ដោយ​សារ​តែ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ទៀត​ពេល​ដែល​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ ការ​ដែល​ប្រឈរ​មុខ​ជា​មួយ​ថ្នាក់​លើ​នៅ​តែ​ ធ្វើ​អោយ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ណើយហត់ ហើយ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ស្អប់​ ពិបាក​ទ្រាំ​… រហូត​ដល់​ពេល​ដែល​មិន​អាច​ទ្រាំ​បាន​ទៀត​គឺ “ចាក​ចេញ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន”។

ត្រូវ​ហើយ​និយាយ​ដើម​គឺជាចំ​នុច​ដំ​បូង​បាន​អោយ​ឃើញ​ថា​អ្នក​ពិបាក​ឡើង​ដំណែង​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន។

រូប​ភាព : http://ne-mama.com/621.html/

កំ​ុ​គិត​ថា​និយាយ​ដើម​នៅ​ក្រៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​នោះ​ថ្នាក់​លើ​មិន​ដឹង​អ្វី​ រឿង​ដែល​មិន​ល្អគឺ “បន្តទៅ​អ្នក​ផ្សេង​លឿន​ណាស់” ជាមួយ​នឹង​ល្បឿន​ដែល​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់។ ហេត​ុនេះ​រាល់​ពាក្យ​សំ​ដី​រិះគន់របស់​អ្នក​ដល់​ត្រជាក់​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំនោះ​ជី​វិត​នៅក្នុង​ការ​ងារ​ការិយា​ល័យ​របស់​អ្នក​នឹង​ពិបាក​ជាង​មុន។

ជាពិសេស​គឺ​នៅ​ក្នុង​ជំ​នួញ​អាជី​វកម្ម​ជប៉ុន​ អោយ​តែ​មាន​មនុស្ស​តែ​ងតែ​និយាយ​ដើម​នោះ​ថ្នាក់​លើ​នឹង​សន្មត់​ថាជា​មនុស្ស​ដែល​មិន​អាច​ប្រគល់ការងារ​ដែល​សំ​ខាន់។

ហេតុនេះពេល​ដែល​ជួប​ប្រទះ​ការមិន​ពេញ​ចេញ​ជាមួយ​ថ្នាក់​លើ ពួក​យើង​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​យ៉ាង​មេ៉ច?

ទី​មួយ​គឺកុំ​អត់​ទ្រាំ

ទី​ពីរមិនគួរ​រអូរ​ទាំ សូម​និយាយ​អោយ​ត្រង់​នូវ​ទស្សនៈរបស់​ខ្លួន​។

ពេល​ដែល​អ្នក​ចេះ​តែ​រក្សា​នូវ​គំនិត​របស់​ខ្លួន​នោះ​គ្មាន​បញ្ហា​ណា​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បាន។ រួម​ទាំង​បញ្ជាររបស់​​ថ្នាក់​លើ​ មើល​ទៅ​ដូច​ជា​មិន​ទំនង អ្នក​អាចនិយាយ​ដោយ​ត្រង់​ដើម្បី​អោយ​ទាំង​សង​ខាង​អាច​យល់​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា ដូច្នេះ​ការ​ងារ​ទើប​រលូត​ទៅ​មុខ​បាន​ល្អ។

ប៉ុន្តែ​កុំ​បញ្ចេញ​មតិ​តាម​បែប​៖ “ខ្ញុំ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ស្អប់​ទើប​មិន​ធ្វើ” នេះ​ជា​គំនិត​របស់​ក្មេងទេ​។ និយាយ​ពី​មតិ​យោបល់​ក៍​ត្រូវ​គិត​មុខ​គិត​ក្រោយ​ដែរ បើ​សង​ខាង​យល់​ស្រប​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​។

រូប​ភាព : http://news.livedoor/article/detail/12834500/

ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដឹក​នាំមិន​ទទួល​យក​មតិ​យោបល់​របស់​បុគ្គលិក​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា?

ពេល​នោះ​កុំ​ប្រញាប់​គិត​ថា​ថ្នាក់​លើ​របស់​ខ្លួន​ជាមនុស្ស​មិន​ល្អ។ សូម​គិត​ពិចារណាអំ​ពី​យោបល់​របស់​ខ្លួន​សម​ហេតុ​សម​ផល​ឬនៅ? ប្រសិន​បើ​គិត​មិន​ទាន់​ចេញ​អ្នក​អាច​និយាយ​ប្រាប់​មិត្ត​ភក្តិ និង​ស្តាប់​នូវ​មតិ​យោបល់​របស់​ពួក​គេ។

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​នូវ​ដែល​អ្វី​ដែល​បាន​ធ្វើរួច​មក​ហើយ ប៉ុន្តែ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​របស់​អ្នក​នូវ​តែ​មិន​ព្រម​យល់នោះ​ខ្ញុំ​សូម​ផ្តល់​មតិ​សម្រាប់​អ្នក​… យល់​ល្អ​គឺ​ឈប់​ពី​ការ​ងារ​ទៅ។

គ្នាន​អ្វី​អាច​ធានា​ថា​ក្រុម​ហ៊ុន​ធំ​មួយ​នឹង​មាន​ថ្នាក់​លើ​ដែល​ចេះ​ដឹង​ខុស​ត្រូវ​នោះ​ទេ ក៍​មិន​មាន​នរណា​ហាន​និយាយ​ថា ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជប៉ុន​ល្អ ១០០%​នោះ​ទេ។ ប្រសិន​បើ​បន្ត​នៅ​ អ្នក​ក៍​មិន​អាច​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ឯង​បាន​ច្រើន​។ ហេតុនេះ​គួរ​តែ​រៀប​ចំនូវ​ វិធី​សាស្រ្ត​ដែល​ល្អ​បំ​ផុត… គឺ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការងារ​។

សម្រាប់​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​ប្រាក់​ខែ​ដូច​ជា​ខ្ញុំ ចរិក​តៀង​ត្រង់​ពេល​ខ្លះ​អាច​ធ្វើ​បាប​ខ្លួន​ឯង ប៉ុន្តែ​ក៍​បង្រៀន​ខ្ញុំ​នូវ​មេរៀន​អាជីវកម្ម​ដែល​មាន​ន័យ​ជា​ច្រើន។ រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​ នៅ​ពេល​ដែល​បង្កើត​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ខ្ញុំ​ទើប​មាន​អារម្មណ៍​ថា​យល់​ច្បាស់នូវ​ពេល​វេលាដូច​ជា ៖ “អង្គុយ​លើ​ខ្ទះ​ភ្លើង​” ក្នុង​បន្ទប់ “ផឹក​តែ” ជាមួយ​នឹង​ថ្នាក​់​លើ។

ហេតុ​នេះ​ហើយ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ ធ្វើ​អោយ​ភាព​ភ័យ​ខ្លាច​ទៅ​ជា​ស្ពាន​ ប្រែការរអូរទាំ​ទៅ​ជា​មតិយោបល់ ហើយ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​នឹង​ឃើញ​ថា​ខ្លួន​ឯង​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត។

ជូន​ពរអោយ​អ្នក​ជោគ​ជ័យ។

ហើយ​កុំ​ភ្លេច​ថា​ JAPO កំ​ពុង​តែ​ជ្រើស​រើស​មុខ​តំណែង​ Contents Digital សូម​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ​ទី​នេះ

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: