តោះមកស្គាល់ពីទស្សនាវដ្តី JAPO

ទស្សនាវដ្ដី JAPO គឺជាទស្សនាវដ្ដីអប់រំ ដែលទទួលការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ជាមួយនឹងគោលបំណងណែ​នាំ​អំពី​វប្បធម៌ ក៏​ដូច​ជា​ផលិត​ផល​ជប៉ុន​ទៅ​កាន់​ប្រជាជន​វៀត​ណាម​ទាំង​អស់។

ដូច្នេះហើយ ទស្សនាវដ្តី JAPO ត្រូវបានចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃ (រួមទាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូន) ដូច្នេះប្រិយមិត្តអ្នកអានអាច​ទុក​ចិត្ត​ចុះឈ្មោះទទួល​​ទស្សនា​វដ្ដី​ប្រចាំខែដែលដឹកបញ្ជូនទៅកន្លែងធ្វើការរបស់​លោក​អ្នក។

បច្ចុប្បន្ន​នេះ JAPO ផ្តល់​អាទិភាព​ដល់​អ្នក​ដែលចុះឈ្មោះទទួលទស្សនាវដ្ដីចាប់ពី ១០ ច្បាប់ឡើងទៅ។ ដោយមិនកំណត់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទស្សនាវដ្ដី “ចំនួនច្រើន” ដូច្នេះសូម​ចុះ​ឈ្មោះ​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​មុន​ពេល​ដែល​ចែក​អស់ទស្សនា​វដ្តី។

JAPO នឹងបន្តខំប្រឹងកែលម្អផលិតផលរបស់ខ្លួននាពេលអនាគត។ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាម​ដាន និង​គាំទ្រ JAPO ។ 

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: