ជប៉ុន​​ពង្រឹង​​ការ​​ទប់​ស្កាត់​សកម្មភាព​លក់​បន្ត​ទំនិញ​​លើក​លែង​ពន្ធ

ជប៉ុនពង្រឹងការដោះស្រាយករណីគេចពន្ធដោយពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​លក់​បន្ត​ទំនិញលើកលែងពន្ធដែលភ្ញៀវទេស​ចរណ៍​បរទេស​ទិញ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន។

ចាប់ពីខែនេះតទៅ អ្នកដែលទិញទំនិញលើកលែងពន្ធពីភ្ញៀវទេសចរណ៍ទៅជប៉ុនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ ១០% ។

ជនបរទេសដែលមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនចាំបាច់បង់ពន្ធពេលលក់មុខទំនិញដែលយកចេញពីជប៉ុនឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណា មន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យដឹងថា ភ្ញៀវទេសចរណ៍មួយចំនួនដែលបានទិញទំនិញលើកលែងពន្ធក្នុង​បរិមាណ​ច្រើន ហើយ​បញ្ជូន​ទៅ​ឱ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​នៅជប៉ុនលក់បន្តដោយបានប្រាក់មួយចំនួន។

មន្ត្រីក្រសួងបានឱ្យដឹង ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធដែលកន្លងទៅគយច្រកទ្វារព្រំដែនបានប្រមូលពន្ធពីភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែល​​ត្រៀម​​ចាក​​ចេញ ដោយមិនយកតាមទំនិញលើកលែងពន្ធដែលបានទិញ គិតជាប្រាក់សរុបប្រមូលបានចំនួន ២,២ លាន​​យ៉េន (ប្រហែល ១៦,៣ លានដុល្លារ) ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា បើ​តាម​របាយការណ៍ គយប្រមូលបានត្រឹមតែ ៣% ប៉ុណ្ណោះ។

អាជ្ញាធរ​សង្ឃឹម​ថា ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អាចជួយទប់ស្កាត់​សកម្មភាពគេចពន្ធបែបនេះ។

ប្រភព៖ NHK

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: