សារមន្ទីរ Tokyo ដាក់តាំងការបកប្រែបែបកំប្លែងតែក្នុងគោលបំណងអប់រំ

ថ្មីៗនេះកម្មវិធី Duolingo បានដាក់ចេញ The Museum of Wonky English (MOWE) ដែលជាសារមន្ទីរទម្រង់ pop-up សម្រាប់​​តាំង​​ការ​​បក​​ប្រែ​​បែប​​កំប្លែងពីភាសាជប៉ុនទៅអង់គ្លេសក្នុងគោលបំណងអប់រំ។

សារមន្ទីរ pop-up នេះស្ថិតនៅវិចិត្រសាល UltraSuperNew ហើយ Harajuku ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែ​ធ្នូ។ ទោះ​បី​ជា​ផុត​​រយៈ​​ពេល​​កំណត់​​ក៏​ដោយ យ៉ាងណាចូរក្រឡេកមកមើលការបកប្រែដែលត្រូវបានយកមកដាក់តាំង។

សរុបការបកប្រែបែបកំប្លែងមានចំនួន ១៥ គំរូដែលប្រមូលបានពីការបកប្រែពិតនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជប៉ុន។ គំរូបតាំងបង្ហាញរួមទាំងការកែតម្រូវ ក៏ដូចជាការពន្យល់ពីមូលហេតុដែលការបកប្រែបែបនេះធ្វើអោយប្តូរអត្តន័យ​ប្រយោគ​ដើម។

When coffee is all gone. It’s over.

Crap your hands.

Please do not eat children and elderly.

ប្រាកដណាស់នេះជាសារមន្ទីរ Style Duolingo ដែលមានលក្ខណៈពិសេស គួរឱ្យអស់សំណើច និងមានតម្លៃជាឯក​សារ​យោង​ខ្ពស់។

Sacchan

មើលបន្ថែម: