អ្នកប្រើបណ្តាញសង្គម​ភ្ញាក់​ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបរាងពេលថ្ងៃ និង​យប់​របស់​បុរស​ជន​ជាតិជប៉ុនម្នាក់

តោះមកក្រឡកមើលកំពូលអ្នកប្រែកាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជប៉ុន ហើយក៏ជាអ្នកប្រើគណនី Twitter フゥジ Fuuji នៅ​ពេល​ព្រឹក និង​យប់​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា។

ពេលថ្ងៃ Fuuji ជានិស្សិតប្រុសម្នាក់ដែលមើលទៅទឹកមុខនឿយហត់ អស់កម្លាំង ភ្នែកបើកមិនឡើង។

ហើយនេះជារូបរាងពេលយប់របស់គាត់។

Fuuji គឺជា Influencer តាមស្ទីល Elle មួយរូប បុរសម្នាក់នេះបង្ហោះវីដេអូទាក់ទងនឹងជំនាញផាត់មុខសម្រាប់បុរស​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ដូច​ជា Instagram, Twitter, Tiktok ។ល។

ក្នុងរូបថតដែលអ្នកកំពុងមើលខាងលើ គាត់ផាត់មុខដោយខ្លួនឯង ហើយពាក់សក់ក្លែងក្លាយដើម្បីប្រែទៅជាមនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត។ 

ចូរយើងប្រៀបធៀបរូបថតទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណា។

Sacchan

មើលបន្ថែម: