របៀបស្ងោរស៊ុតឆ្អិនតាមកម្រិត​ដែល​ងាយ​ស្រួល​បំផុត​ណែ​នាំ​ដោយ​សាជីកម្ម Kewpie

ស៊ុតស្ងោរជាអាហារដែលងាយស្រួលធ្វើជាងគេ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាស៊ុតស្ងោរមានកម្រិតឆ្អិនខុសគ្នា ហើយសាកសមសម្រាប់​ប្រភេទ​អាហារ​នីមួយៗ។

ថ្មីៗនេះ សាជីវកម្ម Kewpie ដែលល្បីខាងផលិតផល Mayonnaise បានបង្ហាញអំពីរបៀបស្ងោរស៊ុតនៅលើ Twitter ។

https://twitter.com/kewpie_official/status/1588366687338135552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588366687338135552%7Ctwgr%5E9262132ce3ee5015bc6db2d0946ac18f7e12837d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvn.japo.news%2Fcontents%2Fam-thuc%2F151630.html

បើតាមការណែនាំចំពោះរយៈពេលស្ងោរ អ្នកអាចកំណត់ស៊ុតពីឆ្អិនល្មមដល់ឆ្អិនខ្លាំង។ ការណែនាំរួមមានរូបភាព និង​រយៈ​ពេល​ស្ងោរ ងាយ​ស្រួល​យល់​បំផុត។

ការណែនាំនេះត្រូវនឹងស៊ុត size M នៅជប៉ុន (៦១-៦២ក្រាម) យកចេញពីទូទឹកកក ស្ងោរនឹងកម្តៅមធ្យម ស្រង់ចេញ​​ភ្លាមៗ​​ពេល​ឆ្អិន និង​ត្រាំ​ក្នុង​ទឹក​ត្រជាក់។

https://twitter.com/kewpie_official/status/1588366935460192256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588366935460192256%7Ctwgr%5E9262132ce3ee5015bc6db2d0946ac18f7e12837d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvn.japo.news%2Fcontents%2Fam-thuc%2F151630.html

ការណែនាំងាយៗពី Kewpie ប្រាកដជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តហូបស៊ុតស្ងោរ។

Sacchan

មើលបន្ថែម: