ការសម្តែងសរសេរអក្សរផ្ចង់តាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងប៉ារីស

ពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែល JAPO មានឱកាសថតសកម្មភាពសម្តែងតាមដងផ្លូវទីក្រុងប៉ារីសរបស់អ្នកសរសេរ​អក្សរ​ផ្ចង់ Yuri ។ តោះ​ចូរ​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា​ណា!

★★★ មើលវីដេអូ JAPO នៅទីនេះ ★★★ 👇

https://www.youtube.com/channel/UCQ4nluRXcgKVfC73xsu1R0w

មើលបន្ថែម: