ការសម្តែងសិល្បៈ Bosai តាមដងផ្លូវទីក្រុងប៉ារីស

ការបង្ហាញ Bonsai តាមដងផ្លូវទីក្រុងប៉ារីស។ ការសម្តែងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយបង Oku អ្នករចនាប្រាកដ​​ជា​​នាំមកនូវទស្សនៈថ្មីចំពោះសិល្បៈ Bonsai របស់ជប៉ុន។

★★★ មើលវីដេអូ JAPO នៅទីនេះ ★★★ 👇

https://www.youtube.com/channel/UCQ4nluRXcgKVfC73xsu1R0w

 

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: