លោកតាចំណាស់ជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនបានទទួលមរណៈភាពនាអាយុ ១១២ ឆ្នាំ

លោកតា Mikizo Ueda បុរសចំណាស់ជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុន បានទទួលមរណៈភាពនៅអាយុ ១១២ ឆ្នាំ ដែលមានអាយុ​តិច​ជាង​មនុស្ស​ចាស់​បំផុតលើពិភពលោក។

បើតាមកាសែត Mainichi លោកតា Ueda បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង Nara ប៉ុន្តែរហូត​ដល់​ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញាទើបទីក្រុងចេញសេចក្តីប្រកាស។ លោកតា Ueda រស់នៅមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់មុនពេល​ទទួល​មរណៈភាព។

លោកតា Ueda កើតនៅខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩១០ ។ បន្ទាប់ពីលោកតាទទួលមរណៈភាព ក្រសួង​សុខាភិបាល​ជប៉ុន​នឹង​ប្រកាសបុរសចំណាស់ជាងគេក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា។

ជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានអាយុចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោក ហើយមិនមានអ្វីចម្លែកទេដែល​មនុស្ស​​មាន​​អាយុ​​វែង​​ជាង​​គេ​លើ​ពិភព​លោក​ភាគច្រើនជាជនជាតិជប៉ុន។

លោកយាយ Kane Tanaka ដែលមានអាយុ ១១៩ ឆ្នាំ ហើយត្រូវបានកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness ទទួលស្គាល់​ថា​ជា​អ្នក​ដែល​មាន​អាយុ​វែង​ជាងគេលើពិភពលោក បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ នៅ​ខេត្ត Fukuoka ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ស្រ្តីចំណាស់ជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនគឺលោកយាយ Fusa Tatsumi អាយុ ១១៥ ឆ្នាំ មក​ពី​ខេត្ត Osaka ។

លោកតា Jiroemon Kimura ក៏ជាជនជាតិជប៉ុនផងដែរ ជាបុរសចំណាស់ជាងគេដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness ។ លោកតាបានទទួលមរណៈភាពនៅអាយុ ១១៦ ឆ្នាំនាខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលមានអាយុចំណាស់ជាងគេលើពិភពលោកគឺលោកយាយ Lucile Randon ជា​ដូនជី​ជន​ជាតិ​​បារាំង​​​អាយុ ១១៨ ឆ្នាំ។ គាត់​​ធ្លាប់​​ឆ្លង​​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ ប៉ុន្តែបានឆ្លងផុត។

ចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់កំពុងជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។ កាលពីឆ្នាំមុន ជប៉ុនបានអោយដឹងចំនួនមនុស្សចាស់ (ជាង ៦៥ ​ឆ្នាំ) ក្នុងប្រទេសនេះមានកម្រិតខ្ពស់។

គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ចំនួនមនុស្សចាស់នៅប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន ៣៦,៤ លាននាក់ កើន ២២០.០០០ នាក់ បើ​ធៀប​នឹង​អំឡុង​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។ អត្រាមនុស្សចាស់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធប្រជាជនកើន ០,៣% ដល់កំណត់ត្រា ២៩,១% ។

ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គម និងធានាធនធានការងារក្នុងបរិបទចំនួនប្រជាជនធ្លាក់ចុះ រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​កំពុង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ធានា​​ឱកាស​ការងារ​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់​ដែល​មានបំណងចង់បន្ត។

ប្រភព៖ Skydoor

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: