ប្តីប្រពន្ធជនជាតិជប៉ុនមួយគូចិញ្ចឹម​ទន្សាយ ២ ក្បាលឡើងដល់ ២០០ ក្បាលអំឡុងពេល ២ ឆ្នាំ

ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ប្តីប្រពន្ធដែលមានវ័យ ៣០ ឆ្នាំបានទិញទន្សាយមួយគូ។ ពួកគេរស់នៅ Kanagawa ប៉ុន្តែ​ក្រោយមកមួយ​ខែ ចំនួន​​ទន្សាយ​​ក្នុង​​ផ្ទះ​​ច្រើន​​ឡើង​​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស។

ទន្សាយ​ទើប​កើត​បាន​​ ៤ ​ខែ​អាចបង្កើតកូនទៅហើយ ដូច្នេះចំនួន​បន្ត​កើន​ឡើង​ជា​លំដាប់។ ក្នុងរយៈពេលមិនដល់ ២ ឆ្នាំ​​ផ្ទះ​​តូច​មួយ​បានក្លាយជាជម្រករបស់ទន្សាយ ២០០ ក្បាល។

កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា ប្តីប្រពន្ធនេះបានសម្រេចចិត្តទៅប្រឹក្សាយោបល់មជ្ឈមណ្ឌលការពារសត្វមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​មួយ​ខែ​ទើប​អាច​​ជួយ​សង្គ្រោះ​សត្វ​ទាំងនេះ។

លទ្ធផលប្រមាណ ១៥០ ក្បាលត្រូវបានក្រុមការពារជួយសង្គ្រោះ ប្រហែល ៦០ ក្បាលកំពុងរស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល​ការពារ​សត្វ។ បច្ចុប្បន្ន​​ការ​​ចរ​ចា​កំពុង​ដំណើរការ​ដើម្បី​ប្រគល់​ទន្សាយ​ពេលវាធំល្មម។

បើ​តាម​តំណាង​ក្រុម​ការពារ​សត្វបានអោយដឹង “ប្រសិនបើអ្នកចិញ្ចឹម​ទន្សាយច្រើន ត្រូវប្រាកដថាអ្នកចិញ្ចឹម​ពូជ​តែ​មួយ។ ម្យ៉ាង​ទៀត កុំ​​ចិញ្ចឹម​​ពួក​វា​ជា​មួយគ្នា ត្រូវមើលថែដាច់ដោយ​ឡែក ដើម្បី​ធានា​សុខភាពរបស់ពួកវា” ។

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: