កន្លែងហាត់ប្រាណដែលបំផុសគំនិតតាម “One Piece” នឹងបើកដំណើរនៅទីក្រុងតូក្យូ

ដោយផ្អែកលើភាពល្បីល្បាញរបស់ One Piece កន្លែងហាត់ប្រាណយកគំនិតតាមរឿង Manga/Anime នឹងបើកដំណើរ​ការនៅទីក្រុង Tokyo ។ ក្នុងនាមជា “One Piece Fitness BragMen” បរិយាកាសដ៏ពិសេសនេះត្រូវបានបំផុស​គំនិត​ដោយ​ដំណើរ​ផ្សង​ព្រេងដែលមានក្នុងភាគទី ១៣ របស់ Manga ។

កន្លែងហាត់ប្រាណត្រូវបានតុបតែងតាមប្រធានបទចោរសមុទ្រ ជាមួយនឹងបរិបទរបស់ One Piece ។

គ្រូបង្ហាត់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ចោរសមុទ្រកំពុងរង់ចាំជួយអ្នកសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន។

កន្លែងហាត់ប្រាណ “One Piece Fitness BragMen” អនុវត្តប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការបណ្តុះបណ្តាល និង​បង្កើត​កម្មវិធី “សាលារៀនចោរសមុទ្រ” សម្រាប់កុមារវ័យបឋមសិក្សា។

កន្លែងហាត់ប្រាណ “One Piece Fitness BragMen” គ្រោងនឹងបើកនៅផ្លូវ Shibuya ទីក្រុងតូក្យូ នាដើមឆ្នាំ ២០២៣ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​កន្លែងហាត់ប្រាណ អ្នកអាចមើលនៅទីនេះ

yuki

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: