សង្ខេបចំនួនជនអនាថានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន តើកន្លែងណា​មាន​ជន​​អនាថា​ច្រើនជាងគេ?

យោងទៅតាមការស្ទង់មតិជាក់ស្តែងចំពោះជន​អនាថាដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាល​ភាព​ជប៉ុនកាលពីខែមករា ឆ្នាំ ​២០២២ ចំនួនអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងទូទាំងប្រទេសមានចំនួន ៣,៤៤៨ នាក់ ថយ​ចុះចំនួន ៣៧៦ នាក់ (៩,៨%) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។

នេះជាកម្រិតទាបបំផុតតាំងពីពេលស្ទង់មតិចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ។ ក្នុងចំណោមនេះបុរសមានចំនួន ៣,១៨៧ នាក់ នារី​មាន​ចំនួន ១៦២ នាក់ និង ៩៩ នាក់មិនអាចបញ្ជាក់ពីភេទ។

បើ​និយាយ​ពី​អង្គភាព​រដ្ឋបាល ទីក្រុង​អូសាកា​មាន​មនុស្ស​គ្មាន​ផ្ទះសម្បែង​ចំនួន ៩២៣ នាក់ ច្រើនជាងចំនួន ៧០៣ នាក់​ក្នុង​សង្កាត់​ទាំង ២៣ នៃទីក្រុង​តូក្យូ។

បន្ទាប់​មក​គឺ​ទីក្រុង Yokohama ជាមួយនឹងចំនួន ២៨៥ នាក់ ទីក្រុង Fukuoka មានចំនួន ១៨២ នាក់ និងទីក្រុង Kawasaki មានចំនួន ១៦១ នាក់។ សង្កាត់-ក្រុងទាំង ២៣ ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយបទបញ្ជាមាន ២៧៣៧ នាក់ ស្មើ​នឹង ៨០% នៃចំនួនសរុប។

បើគណនាខេត្តក្រុង Osak មានចំនួនច្រើនជាងគេគឺ ៩៦៦ នាក់ បន្ទាប់មកគឺទីក្រុងតូក្យូមានចំនួន ៧៧០ នាក់ និង Kanagawa ជាមួយនឹងចំនួន ៥៣៦ នាក់។ មនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្នុង​ខេត្តទាំង ១២ រួម​មាន Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Fukui, Nagano, Shiga, Nara, Tottori, Shimane, Yamaguchi និង Nagasaki ។

កម្រិតថយ​ចុះ​ច្រើន​ជាង​គេបើ​ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុនគឺខេត្ត Kanagawa (ថយចុះ ១៥១ នាក់) និងទីក្រុងតូក្យូ (ថយចុះ ៩២ នាក់) ។

បើតាមទីតាំងដែលជនអនាថារស់នៅ ចំនួន ៨៤៩ នាក់រស់នៅក្នុងឧទ្យានទីក្រុង ចំនួន ៨២៨ នាក់រស់នៅក្បែរមាត់ទន្លេ ចំនួន ៧៣៥ នាក់រស់នៅតាមដងផ្លូវ ចំនួន ១៩៧ នាក់រស់នៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើង និងចំនួន ៨៣៩ នាក់​រស់​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត។

yuk

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: