កុមារបរទេសចំនួន ១ ម៉ឺននាក់នៅជប៉ុនមិនបានទៅសាលារៀន

យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់​ក្រសួង​អប់រំ​ជប៉ុន​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ មានកុមារបរទេសប្រមាណ ១ ម៉ឺន​នាក់​ដល់អាយុចូលរៀនមិនបានទៅសាលា។

ក្រសួង​អប់រំ​បាន​អោយដឹង​ថា ទោះ​​ស្ថានភាព​នៅតែ​មាន​សភាព​អាក្រក់​ ប៉ុន្តែបានប្រសើរឡើងគួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង ៣ ឆ្នាំ​មុន។

ការស្រាវជ្រាវស្រដៀងគ្នាដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៩ បង្ហាញថាក្រុមប្រឹក្សាអប់រំមូលដ្ឋានមិនបានពិនិត្យមើលស្ថាន​ភាព​របស់កុមារបរទេសប្រមាណ ១០,២០០ នាក់ដល់អាយុចូលរៀនជាកំហិត។

ក្នុងចំណោមតួលេខកុមារសរុបចំនួន ១៩,៤៧១ នាក់នៅ​​ជប៉ុនដែលត្រូវបានរកឃើញថាមិនទៅសាលារៀន។

ទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់អប់រំមូលដ្ឋានរបស់ជប៉ុនតម្រូវឱ្យឪពុកម្តាយជប៉ុនបញ្ជូនកូនដល់អាយុចូលរៀនទៅសាលា ប៉ុន្តែបទប្បញ្ញត្តិនេះមិនអនុវត្តចំពោះជនបរទេសទេ។

ទោះជាយ៉ាងណា ក្រសួងអប់រំជប៉ុនបានស្នើឱ្យក្រុមប្រឹក្សាអប់រំមូលដ្ឋានផ្តល់ឱកាសចូលរៀនដល់កុមារបរទេស ដោយ​​ផ្អែក​​លើ​សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស។

ការស្ទង់មតិបង្ហាញថា មានកុមារបរទេសប្រហែល ១៣៣,០០០ នាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីស្នាក់នៅ ស្ថិតក្នុងអាយុដែលគួរតែចូលរៀនបឋមសិក្សា ឬអនុវិទ្យាល័យ។

ក្រសួង​អប់រំ​បាន​ទាក់ទង​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​អប់រំ​ក្រុង ហើយ​បាន​រក​ឃើញ​ថា កុមារ​បរទេស​ចំនួន ១០,០៤៦ នាក់​មិន​បាន​​ទៅ​​សាលា ចែកចេញជា ៣ ករណីធំៗ។

  • មាន ៦៤៩ ករណីកុមារទាំងនេះគ្រាន់តែមិនចង់ទៅសាលារៀន។
  • ក្រសួងអប់រំក៏បានរកឃើញថាកុមារចំនួន ៨,៥៩៧ ករណីដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីស្នាក់នៅមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិន​អាចបញ្ជាក់កន្លែងស្នាក់នៅខណៈដែលមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានទៅដល់អាសយដ្ឋានដែលឪពុកម្តាយកត់ត្រាក្នុង​បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ។
  • ក្រៅពីនេះ មិនអាចកំណត់ស្ថានភាព​កុមារ​ដែល​នៅសល់ចំនួន ៨០០ ករណី។

ចំនួន​នេះថយ​ចុះសល់​កុមារ​ប្រមាណ ៩,៤០០ នាក់ បើ​ធៀប​នឹង​ការស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងកាលពី​បី​ឆ្នាំ​មុន។ នៅឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាអប់រំមូលដ្ឋានប្រហែល ២០% មិន​បាន​ចងក្រង​បញ្ជី​កុមារ​បរទេសដែល​ដល់​អាយុ​ចូល​រៀន ប៉ុន្តែ​អត្រា​​នេះ​​បាន​​ធ្លាក់​​ចុះ​មក​ត្រឹម ៤%។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក្រសួង​អប់រំ​ក៏​បាន​រក​ឃើញ​ថា ៩,៨% ក្រុមប្រឹក្សាសាលាមិនបានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងទៅឪពុក​ម្តាយ​ដែល​មាន​កូន​ដល់អាយុចូលរៀន។

ក្រសួង​អប់រំ​បាន​បន្ថែម​ថា នឹង​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ដល់​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ព្រម​ទាំង​ជំរុញ​ពួកគេ​ឱ្យ​ខិត​ជិត​គ្រួសារ​​បរទេស​។

ដើម្បីជួយកុមារបរទេស ក្រសួងបានសម្រេចយកប្រព័ន្ធទទួលស្គាល់ថ្នាក់ភាសាជប៉ុននៅវិទ្យាល័យជប៉ុនជាមុខវិជ្ជាផ្លូវ​ការ។

គ្រួសារជនជាតិជប៉ុនទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់។

AD

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: