រកចំណូលបន្ថែម និងបញ្ហាហាមធ្វើការថែមម៉ោងនៅជប៉ុន

តើអ្នកធ្លាប់គិតចង់ធ្វើការក្រៅម៉ោងបន្ថែមដែរទេ?

ស្តាប់ទៅដូចជាឆ្គង ប៉ុន្តែ​តាម​ពិត​ទៅមាន​កម្មករ​ជប៉ុន​ប្រមាណ ២ ​លាន​នាក់​ចង់​ធ្វើ​ការ​ថែម​ម៉ោង។

ដោយសារចំនួន​ពលករ​ជប៉ុន​មាន​ប្រមាណ​ ៦៨​ លាន​នាក់​ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ៣% ក្នុងចំណោមនោះចង់ធ្វើការ ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនអាចធ្វើបាន។

ខ្ញុំវិញចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​តាំង​ពី​ ៣០ ​ឆ្នាំ​មុន នៅ​ពេល​នោះ ការ​ថែម​ម៉ោង​បាន​ក្លាយ​ជា​ស្ដង់ដារ ទៅធ្វើការមុន ១ ម៉ោង​ជា​រឿង​ធម្មតា។ គ្មានថ្ងៃណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះទាន់ពេលឡើយ។

ទៅធ្វើការមុនម៉ោងជាជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែធ្វើការថែមម៉ោងពេលយប់នឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោង។ មិន​មែន​ធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់ច្រើននោះទេ ផ្ទុយទៅវិញ​ ប្រសិនបើមិនរាប់ការថែមម៉ោង ដូច្នេះការចំណាយប្រចាំ​ថ្ងៃ​មិន​សល់នោះទេ។

ជាពិសេសអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ការទូទាត់ប្រាក់ថែមម៉ោងកាន់តែតឹងរ៉ឹង ហើយតុល្យភាពក្នុងការចំណាយមិនអាចចាត់ចែងបាន។ ដូច្នេះមានន័យថាបើមិនមែនករណីចាំបាច់ មិនអាចធ្វើការថែមម៉ោងបានទេ ស្មើនឹងមិនទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោង។

ចំណុចនេះសមហេតុផល តែក្នុងករណីគ្មានប្រាក់ថែមម៉ោង ប្រសិនបើមិនដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែទាបសម្រាប់បុគ្គលិកក៏មិនបានដែរ។

ក្រៅពីនេះ អាជីវកម្មជាច្រើនចាប់ផ្តើមផ្តោតលើការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកខណៈពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នេះគ្រាន់តែបន្ថែមបន្ទុកលើកម្មករប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ហាធ្វើការថែមម៉ោងរបស់បុគ្គលិកត្រូវបានលើកឡើង ហើយភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសហាមធ្វើការថែមម៉ោង​។ ប្រហែល ១៥ ឆ្នាំមុន បុគ្គលិកជាច្រើនត្រូវយកកុំព្យូទ័រទៅផ្ទះដើម្បីបំពេញការងារ មិនថាទទួលបានប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​ដែរ​អត់ទេ។ ព្រោះតែត្រូវរិះគន់ ប្រព័ន្ធបានផ្លាស់ប្តូរ បុគ្គលិកត្រូវ​ហាម​ឃាត់​មិនឲ្យ​ធ្វើការថែមម៉ោង ហើយជាក់​ស្តែងបន្ទុកការងាររបស់ពួកគេថយចុះ។ ចំពោះផលវិបាកនៅពេលដែលចំនួនការងាររបស់និយោជិត​ថយ​ចុះ មាន​ន័យ​ថា​ប្រាក់​ចំណេញ​របស់ក្រុមហ៊ុនក៏ថយចុះផងដែរ។ មិនអាចនិយាយថាត្រឹម​ត្រូវនោះទេ។

ក្រៅពីនេះ យើងមិនអាចដឹងមុនអំពីកត្តាខាងក្រៅ ដូចជាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ។

ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានភាពយឺតយ៉ាវ បុគ្គលិកបែរជាមិនអាចធ្វើការថែមម៉ោង។ ពេលវេលាធ្វើការកាន់តែធ្លាក់​ចុះ ហើយ​នៅ​ពេល​នោះនឹងជួបបញ្ហា អ្នកធ្វើការតិច ប្រាក់ខែរបស់អ្នកក៏តិចដែរ។ 

បូកទាំងអ្នកគ្មានការងារធ្វើ ប្រជាជនជប៉ុនជាង ៤ លាននាក់ក្នុងវ័យធ្វើការចង់មានការងារក្រៅម៉ោង។ បន្ទាប់ពីជំងឺ​រាត​ត្បាត​បញ្ចប់ តើ​​គោលបំណងរបស់​ពួកគេអាចទទួលបានការឆ្លើយតបដែរទេ?

ទោះបីជាច្បាប់ដាក់ចេញដើម្បីការពារកម្មករ ប៉ុន្តែបណ្តាលឲ្យ​មានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករ។ បើគ្មានដំណោះស្រាយទេ ប្រទេសពិបាកនឹងអភិវឌ្ឍន៍ណាស់។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: