រដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភប្រាក់ ១០ ម៉ឺន​យ៉េន​សម្រាប់និស្សិតបរទេស និងនិស្សិត​ជប៉ុន​ដែលមានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុង​ចំណោម​និស្សិត​បរទេស និងនិស្សិតជប៉ុនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រទេសដោយសារការបន្ធូរបន្ថយវិធាន​ការ​ព្រំដែន រដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​ផ្តល់​ប្រាក់ ១០ ម៉ឺន​យ៉េន​ក្នុង​ម្នាក់ ដើម្បីជួយអ្នកដែលកំពុងជួបការលំបាក​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនា ជាទូទៅជនបរទេស និងនិស្សិតអន្តរជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រទេសជប៉ុន។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដើម្បីផ្តល់អាទិភាពដល់ការទទួលយកនិស្សិតអន្តរជាតិ ជប៉ុនចាប់ផ្តើមដំណើរការយន្តការថ្មី ដើម្បី​ទាញ​យក​ប្រយោជន៍​ពី​កៅអីទំនេរលើយន្តហោះ។

ក្រោមលក្ខខណ្ឌនោះ និស្សិតបរទេសមួយចំនួននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រទេសជប៉ុននាចុងខែនេះ ដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេ។ និស្សិតមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុព្រោះតែមិនអាចធ្វើការក្រៅម៉ោង ឬរកប្រាក់ចំណូល​ដោយ​សារ​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ នឹងទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន ១០ ម៉ឺន​យ៉េន​។

លើសពីនេះ ជប៉ុនក៏ទទួលយកពាក្យស្នើសុំជំនួយបន្ទាន់ចំនួន ១០ ម៉ឺន​យ៉េនក្នុងម្នាក់សម្រាប់និស្សិតជប៉ុនតាមសាកល​វិទ្យាល័យ បរិញ្ញាបត្រ សាលាវិជ្ជាជីវៈជាដើម។ អ្នកដែលមានស្ថានភាពលំបាកដោយសារជំងឺរាតត្បាតអូសបន្លាយ​រយៈពេល​យូរ។

ក្នុងករណីនីមួយៗ ឯកសារនឹងត្រូវបានពិនិត្យ និងទទួលយកនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ។ បន្ទាប់មកការទូទាត់នឹងត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​នា​ចុងខែនេះ។

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: