ប៉ូលីសជប៉ុនចំនួន ២០៤ នាក់ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មព្រោះទាក់ទងនឹង​បញ្ហា​ផ្លូវ​ភេទ

កាលពីឆ្នាំមុន មន្ត្រី​ប៉ូលីស និង​កម្លាំងប៉ូលីស​ចំនួន ២០៤ នាក់ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ជាមួយ ៥៩ ​ករណីទាក់ទងនឹង​​បញ្ហា​​ផ្លូវ​​ភេទ។ ព័ត៌មាន​នេះ​ត្រូវ​បានទីភ្នាក់ងារប៉ូលីស​ជាតិ​​ប្រកាស​កាល​ថ្ងៃ​ទី​ ១០ ខែ​កុម្ភៈ។

ចំនួនមន្ត្រីដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មតិចជាង ២៥ នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០ ចំនួនករណីត្រូវចាប់ខ្លួន ៤១ ករណី តិចជាង ៨ ករណីធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ចំនួនមន្ត្រីប៉ូលីសសរុបដែលទទួលទណ្ឌកម្ម និងចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០២១ មានកម្រិត​ទាប​បំផុត​ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ ពេលចាប់ផ្តើមស្ថិតិពាក់ព័ន្ធ។

ក្នុង​ចំណោម​ករណីត្រូវ​ដាក់ទណ្ឌកម្មមានបុគ្គលចំនួន ២៣ នាក់ត្រូវបណ្តេញចេញ ៤៩ ករណីត្រូវផ្អាកការងារ ៨៣ ករណី​កាត់​ប្រាក់​ខែ និង ៤៩​ នាក់ត្រូវស្តីបន្ទោស។

មូលហេតុចម្បងបណ្តាលឱ្យ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយសារតែមន្ត្រីទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង​ទំនាក់​ទំនង​មិន​សមរម្យ ឬ​បៀត​បៀន​ផ្លូវ​ភេទ ថ្វីត្បិតតែចំនួននេះថយចុះចំនួន ៣២ ករណីធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០ ។

ក្នុង​ចំណោម​ករណី​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ទំនាក់​ទំនង​មិន​សមរម្យ​ និង​បទ​ល្មើស​ផ្លូវ​ភេទ ១៣ ករណី​ត្រូវ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ពី​បទ​លួចថត និង​មនុស្ស​ ១២ ​នាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ។ មន្រ្តីប៉ូលីស ៨ នាក់ទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មព្រោះរំលោភបំពានអំណាច កើនចំនួន ៥ នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០ ខណៈដែលមនុស្ស ១៦ នាក់ត្រូវដាក់ពិន័យ​ព្រោះ​បង្ហើប​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់។

ក្នុង​ចំណោម​បុគ្គលិក​ទាំង ៤១ នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួន មាន ១៦ នាក់​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អំពើ​អាសអាភាស និងមិនសមរម្យ ដូចជា​ការ​រំលោភ ឬ​លួចថត។

Yuk

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: