កុំរំលងឳកាសល្អ ទាយអក្សរ Kanji ឆ្នាំ ២០២១ ទទួលប្រាក់រង្វាន់ 202.1 ដុល្លារភ្លាមៗ!

នៅប្រទេសជប៉ុនចុងឆ្នាំជាពេលវេលាដែលមមាញឹកបំផុត ប្រជាជនខំប្រឹងបំពេញការងារគ្រប់យ៉ាងអោយទាន់ពេល​ទទួល​ឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ។ ចុងឆ្នាំក៏ជាពេលដែលយើងម្នាក់ៗចំណាយពេលមើលឡើងវិញអ្វីដែលបានធ្វើ និងមិន​ទាន់​បាន​ធ្វើ។ ក្រៅពីនេះ ខែធ្នូក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅជប៉ុន ប្រកាស “ពាក្យ Kanji (អក្សរ Kanji) ប្រចាំឆ្នាំ” ។ អក្សរ Kanji នេះរួមបញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅជប៉ុនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែ​ដាក់​បញ្ចូល​ទាំង​អស់​ត្រឹមពាក្យ​មួយ​តួ​មិនមែនជាការងាយ​នោះ​ទេ។

ប្រសិនបើជាអ្នក តើអ្នកនឹងជ្រើស Kanji មួយណាសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ ២០២១?

រូបភាព https://www.kanken.or.jp/kanji2021/

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព Kanji ជប៉ុនបានរៀបចំប្រមូលផ្តុំគំនិតអក្សរ Kanji ទូទាំងប្រទេសតាមទម្រង់ប្រៃសណីយ៍ និងតាមអនឡាញ។ លទ្ធផលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។

តើ “អក្សរ Kanji ប្រចាំឆ្នាំ” គឺជាអ្វី?

ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ឆ្នាំ ២០២១ នឹងប្រារព្ធខួបលើកទី ២៦ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។

តើ​ “អក្សរ Kanji ប្រចាំឆ្នាំ” នឹងប្រកាសនៅពេលណា កន្លែង​ណា?

រហូតដល់ពេលកំណត់ “អក្សរ Kanji ប្រចាំឆ្នាំ” នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូនៅប្រាសាទ Kiyomizudera ទីក្រុង Kyoto ។

ឆ្នាំ ២០២១ នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ។

ហេតុអ្វីបានជា “អក្សរ Kanji ប្រចាំឆ្នាំ” ត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ?

ព្រោះតែនៅថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូគឺជា “ទិវាអក្សរ Kanji” (漢字の日) ។ ដោយសង្ឃឹមថាអ្នកប្រើអក្សរ Kanji នឹងចងចាំយ៉ាងហោចណាស់ “តួអក្សរ” មួយក្នុងមួយឆ្នាំ ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព Kanji ជប៉ុនបានរៀបចំព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ។

ហេតុអ្វីបានជា “អក្សរ Kanji ប្រចាំឆ្នាំ” ត្រូវបានប្រកាសនៅ Kiyomizu-dera ជារៀងរាល់ឆ្នាំ?

អ្នករៀបចំកម្មវិធី ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព Kanji ជប៉ុន មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Kyoto ។ លើសពីនេះ Kiyomizudera ដូចជានិមិត្តរូបនៃទីក្រុង Kyoto ដែលប្រជាជនក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេសស្គាល់។

តើអក្សរ Kanji ណាខ្លះដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រកាស?

ពាក្យ「金」នៅឆ្នាំ ២០១៦, ២០១២, ២០០០

ពាក្យ「災」នៅឆ្នាំ ២០១៨, ២០០៤

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.kanken.or.jp/project/edification/years_kanji/history.html

តោះចូលរួមទាយអក្សរ Kanji ប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹង JAPO ទាំងអស់គ្នា!!!

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម៖

ប្រសិនបើការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកត្រូវនឹងអក្សរ Kanji ដែលក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព Kanji ជប៉ុនអ្នកនឹងទទួល​បានប្រាក់រង្វាន់៖ 202.1 USD

កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​​ចូល​រួម៖ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ (២៣:៥៩)

ប្រកាសលទ្ធផល៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

**ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែដូចអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀត នោះរង្វាន់នឹងត្រូវបានបែងចែកស្មើៗគ្នា។ (*ចំណាំ៖ បូកទាំងចម្លើយនៃប្រទេសសមាជិករបស់ Japo)។

**មនុស្សម្នាក់អនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។

Chee

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: