រឿង Kimetsu no Yaiba រដូវកាលទី ២ នឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

រឿងគំនូរជីវចល Kimetsu no Yaiba រដូវកាលទី ២ មកដល់ហើយដែលមានចំណងជើងថា “Yukaku Hen” នឹងចាក់បញ្ចាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង ១១ៈ១៥  នាទីយប់។

រូបភាព itmedia

រឿងរដូវកាលទី ២ នឹងចាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចំនួន ៣០ ដូចជា Fuji TV, TOKYO MX, BS11 ។ល។ នាចុង​ឆ្នាំ​នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Anime មិនបានបង្ហើបកាលបរិច្ឆេទចាក់បញ្ចាំងនោះទេ។ សេចក្តីប្រកាសបន្ទាប់គ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញាដែលនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានខ្វះ​ខាត។

មុននោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fuji TV នឹងចាក់បញ្ចាំងកំណែពិសេសនៃរដូវកាលដំបូងដែលមានឈ្មោះថា “Tanjiro Kamado Ritsushi Hen” ចំនួន ៥ ដងចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា។

ចាប់ពីម៉ោង ៩ យប់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញារឿង “Saturday Premium” នឹងចាក់បញ្ចាំង “លក្ខណៈភាពយន្ត Devil’s Blade Infinite Train Edition” មិនកាត់។ ខ្សែភាពយន្តចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុន ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូល​ច្រើនចំនួន ៤០,៣២០ លានយ៉េននៅប្រទេសជប៉ុន (យោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ការិយាល័យលក់សំបុត្រគិត​ត្រឹមថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា) ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ Kimetsu no Yaiba TV Anime

ថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ម៉ោង ៧ៈ០០ យប់

យប់ថ្ងៃទី ១ វគ្គពិសេស ss1: មិត្តភាពបងប្អូន (kyōdai no kizuna)

ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា ម៉ោង ៧ៈ០០ យប់

យប់ថ្ងៃទី ២ វគ្គពិសេស ss1: Asakusa

ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ម៉ោង ៧ៈ០០ យប់

យប់ថ្ងៃទី ៣ វគ្គពិសេស ss1: 

ថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ម៉ោង ៧ៈ០០ យប់

យប់ថ្ងៃទី ៤ វគ្គពិសេស ss1: ភ្នំ Natagumo

ថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញាម៉ោង ៧ៈ០០ យប់

យប់ថ្ងៃទី ៥ វគ្គពិសេស ss1: 

ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ម៉ោង ៩ៈ០០ យប់

ភាពយន្ត Devil’s Blade Infinite Train Edition

មិនច្បាស់កាលបរិច្ឆេទជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង ១១ៈ១៥ នាទីយប់

Kimetsu no Yaiba ss2 – “Yukaku Hen”

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: