[រៀនភាសាជប៉ុនតាមរយៈ E-hon] រឿងទន្សាយ និងអណ្តើក

E-hon មានន័យថាសៀវភៅរូបភាព។ ជាកម្រងរឿងដែលមានរូបគំនូរគួរអោយស្រលាញ់សម្រាប់កុមារ។ ខ្លឹមសាររបស់ E-hon ទាំងនាំមកនូវចំណេះដឹង និងបណ្តុះខាងចិត្តគំនិត បង្រៀនកុមារសីលធម៌ក្នុងការធ្វើជាមនុស្ស។ ឪពុក​ម្តាយជនជាតិ​ជប៉ុនច្រើនតែអាន E-hon អោយកូនស្តាប់មុនពេលចូលគេង។ ចំពោះអ្នករៀនភាសាជប៉ុន ការ​ស្តាប់ និងអាន E-hon ជាវិធីសាស្រ្តរៀនដែលល្អ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមើលវីដេអូ ចូរសាកល្បងធ្វើត្រាប់តាម និង​ការ​បញ្ចេញសំឡេងតាមអ្នកនិទាន។ អនុវត្តច្រើនដងរហូតដល់អ្នកតាមទាន់ល្បឿនអានរបស់ពួកគេ ពេលនោះ​សូរស័ព្ទរបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចម្តងៗ។ សង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះ និងមេរៀនដ៏ប្រយោជន៍

——————————-

ការប្រណាំងរវាងទន្សាយ និងអណ្តើក តើអ្នកគិតថាមួយណាជាអ្នកឈ្នះ? មនុស្សមួយចំនួនមានទេពកោសល្យពីកំណើតតែខ្ជិល ដូច្នេះមិនប្រាកដថាពួកគេអាចយកឈ្នះអ្នកដែលខំប្រឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់នោះទេ។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: