ដំណើរទៅកាន់តំបន់ជនបទជប៉ុន និងដំណាំធម្មជាតិ

ដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Chino ខេត្ត Nagano ដែលនាំមកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗមកអោយ JAPO តាមរយៈកសិកម្មជប៉ុន។ កសិដ្ឋានសរីរាង្គត្រូវបានដាំដុះដោយកសិករ មិនប្រើថ្នាំឬជីគីមីនោះទេ។ សូមទស្សនាវីដេអូដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលកសិករជប៉ុនដាំដំណាំកសិកម្មប្រកបដោយគុណភាព។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: