ទស្សនាប្រាសាទជប៉ុនដែលមានប្រវត្តិជាង ១០០០ ឆ្នាំតាម​រយៈ​វីដេអូ ៣៦០

វត្ត Jyokoenmanji (常光円満寺) ជាប្រាសាទដែលមានប្រវត្ដិសាស្ដ្រយូរយារណាស់មកហើយ (សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ ៧៣៥) ស្ថិតនៅទីក្រុងអូសាកា។ ប្រាសាទនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់និកាយ Kouyasan Shingoshu ។

ដំណើរទស្សនាសាលធំជាមួយ JAPO តាមរយៈវីដេអូ ៣៦០ នៅលើ YouTube ទាំងអស់គ្នាណា!!!

បទគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រាសាទ Jyokoenmanji ។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: