សិល្បករជប៉ុនបង្ហាញក្បាច់ដាវយ៉ាងបុិនប្រសប់

វីដេអូនេះជាផ្នែកមួយក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់សិល្បករ Munakata Tatsuki ។ សិល្បករកាន់ដាវភ្លើងលើដៃ ហើយបង្ហាញ​ចលនាក្បាច់ដាវយ៉ាងពិសេស។ ពិតជាគួរអោយសរសើរណាស់!

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: