ពាក់ម៉ាសផងញ៉ាំនំផងនេះហើយជាដំស្រាយពិសេសជាងគេ

នៅជប៉ុនមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តនំ Melon-pan (ប្រែថានំឪឡឹក ប៉ុន្តែនំ និងផ្លែឪឡឹកដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេ)។

បច្ចុប្បន្ននេះចេញទៅណាមកណាត្រូវពាក់ម៉ាស អ្នកមិនអាចដើរបណ្តើរញ៉ាំនំ Melon-pan បណ្តើរបានទេ។ តើដំណោះស្រាយ​ជាអ្វី?

ថ្មីៗនេះ Goku no Kimochi The Labo ដាក់់ចេញប្រភេទម៉ាស Melon-pan និយាយអោយងាយយល់ជាម៉ាសនំឪឡឹក មានន័យថាយកនំឪឡឹកធ្វើជាម៉ាស។ ដោយសារវាធ្វើពីនំឪឡឹក ដូច្នេះអាចញ៉ាំបាន។

នេះជាផលិតផលច្នៃប្រឌិតរបស់បណ្តាញហាង Melon-pan ដែលមានឈ្មោះថា “Melon de Melon” ។

អាចនិយាយបានថានេះជាម៉ាសអាចបរិភោគដំបូងបំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយក្រុម​និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ អ្នកដែលចូលចិត្តនំប៉័ង និងក្លិននំ។

ផ្នែកខាងក្នុងមា៉ស (ឬអ្នកក៏អាចហៅថា Melon-pan) ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្រួយបារម្ភចំពោះប្រសិទ្ធភាពម៉ាស Melon-pan វាត្រូវបានធានាថាអាចការពារមិនចាញ់ម៉ាសធម្មតាឡើយឬអាចនឹងល្អជាងម៉ាសដែលគេលក់លើទីផ្សារ តាមរយៈការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យឃើញប្រសិទ្ធភាពការ​ពារ​ដំណក់ទឹក។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុន អ្នកអាចរកទិញផលិតផលតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។

https://the-labo.net/SHOP/TL2006.html

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: