ក្រុមហ៊ុន KAI ផលិតឧបករណ៍កោរពុកមាត់ធ្វើពីក្រដាសដំបូងគេលើពិភពលោក

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានផលិតឧបករណ៍កោរពុកមាត់ធ្វើពីក្រដាសសម្រាប់​អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ។

រូបភាព https://www.spoon-tamago.com/

ក្រុមហ៊ុន KAI Industries គឺជាក្រុមហ៊ុនជំនាញក្នុងការផលិតឧបករណ៍កោរពុកមាត់ដែលមានអាយុកាលជាង ១០០ ឆ្នាំមកហើយស្ថិតនៅខេត្ត Gifu ប្រទេសជប៉ុន។

ដើម្បីកាត់បន្ថយផលិតផលជ័រប្រើម្តងចោល ក្រុមហ៊ុន KAI Industries បានផលិតឧបករណ៍កោរពុកមាត់ដែល ៩៨ % ធ្វើពីក្រដាស។ ហើយនេះក៏ជាឧបករណ៍កោរពុកមាត់ក្រដាសប្រើម្តងហើយចោលដំបូងគេនៅលើពិភពលោកផង​ដែរ។

រូបភាព https://www.spoon-tamago.com/

ក្រុមហ៊ុន KAI Industries ផលិតដងកោរពុកមាត់ពីក្រដាស បត់តាមរបៀប Origami របស់ជប៉ុន។ របៀបប្រើប្រាស់ ហើយអាចយកតាមខ្លួនបានយ៉ាងស្រួល។ ផ្លែឡាមមានបន្ទះបិទការពារធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

រូបភាព https://www.spoon-tamago.com/

អ្នកអាចបកស្រទាប់នៅលើផ្លែឡាមចេញរួចបិទលើដងឧបករណ៍កោរពុកមាត់មុនពេលប្រើ។

ផលិតផល Kami-kamisori ត្រូវបានបង្កើតឡើងត្រូវនឹងថ្ងៃផែនដី ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងមួយ​ឈុត​មាន ៥ ពណ៌លក់ក្នុងតម្លៃ ១០០០ យ៉េន។

AD

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: