មន្ត្រីរាជការជប៉ុនត្រូវពិន័យព្រោះចេញពីកន្លែងធ្វើការមុន ២ នាទី

កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សាអប់រំទីក្រុង Funabashi ខេត្ត Chiba បានប្រកាសដាក់វិន័យបុគ្គលិកមួយ​ចំនួន​ដែលចាកចេញពីការិយាល័យមុន ២ នាទី។ បុគ្គលិកទាំងនោះបានអោយដឹងថាពួកគេចេញមុនម៉ោង ព្រោះ​​ចង់​ឡើង​អោយទាន់ឡាន​ក្រុង​ដើម្បីទៅផ្ទះ។

ក្រុមប្រឹក្សាអប់រំបានរកឃើញថាមាន ៣១៦ ករណីចេញពីការិយាល័យមុនម៉ោងចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ខែមករា​ឆ្នាំ ២០២១ ដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលិកចំនួន ៧ នាក់។

ដំបូងគឺបុគ្គលិកស្រីអាយុ ៥៩ ឆ្នាំទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងវត្តមាន។ និយោជិករូបនេះត្រូវគេពិន័យព្រោះបានសរសេរលើកាតពេលវេលាចាកចេញពីការិយាល័យនៅម៉ោង ៥ៈ១៥ នាទីល្ងាច ខណៈពេលដែលនាង និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀត​​ចេញ​ពីការិយាល័យនៅម៉ោង ៥ៈ១៣ នាទីល្ងាច ដើម្បីឡើងឡានក្រុងនៅម៉ោង ៥ៈ១៧ នាទី។ ក្រៅពីនេះគាត់ត្រូវពិន័យកាត់ប្រាក់មួយភាគដប់នៃប្រាក់ខែក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ ប្រហែល ១៣៧.០០០ យ៉េន ដើម្បីទូទាត់សងពេល​វេលា​ដែល​សម្រាក​មុន​ពេល​កំណត់។

អ្នកដែលធ្វើខុសរួមមាននាយកប្រុសអាយុ ២៧ ឆ្នាំ បុគ្គលិកស្រីអាយុ ៦០ ឆ្នាំ អ្នកទាំងពីរត្រូវកត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ រីឯបុគ្គលិក ៤ នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវទទួលការព្រមានចំពោះទង្វើចេញមុនម៉ោងផងដែរ។

នៅពេលត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអប់រំសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេឈប់សម្រាកមុនម៉ោង បុគ្គលិកបានអោយដឹងថាពួក​គេ​ចង់ទៅផ្ទះមុនម៉ោង។ ប្រសិនបើខកខានឡើងឡានក្រុងម៉ោង ៥ៈ១៧ នាទី អ្នកត្រូវរង់ចាំឡានក្រុងបន្ទាប់នៅ​ម៉ោង ៥ៈ៤៧ នាទីល្ងាច។

ភាគច្រើនយោបល់អ្នកប្រើបណ្តាញអុីនធឺណេតបង្ហាញថាពួកគេយល់ពីអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកទាំងនោះ។

  • តើមានប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុនបង់ប្រាក់អោយបុគ្គលិករាល់នាទីដែលគេនៅធ្វើការ? ប្រសិនបើពួកគេពិតជាបង់ប្រាក់បែបនោះ ដូច្នេះបុគ្គលិកនឹងនៅអោយគ្រប់នាទី។
  • នៅតែប្រើកាតកំណត់ពេលវេលាឬ? វាហួសសម័យហើយ។
  • ប្រសិនបើដឹងអំពីកាលវិភាគឡានក្រុង ជាការប្រសើរគួរតែរៀបចំពេលវេលាអោយបុគ្គលិកចេញមុនម៉ោងបន្តិច។
  • មន្ត្រីរាជការមិនអាចរៀបចំពេលវេលាបត់បែនបានទេ ពួកគេគួរតែពិភាក្សាជាមួយសហជីពអំពីការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងឬប្តូរទៅពេលវេលាដែលអាចបត់បែនបាន។

នៅប្រទេសជប៉ុន កន្លែងធ្វើការមួយចំនួន ប្រសិនបើអ្នកមកដល់មុន ១០ នាទីនោះអ្នកយឺតទៅហើយ។ ជាទូទៅបុគ្គលិកមកដល់មុនពេលកំណត់ ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាអ្នកអាចចេញមុនពេលកំណត់ទេ។ មនុស្សជាច្រើនធ្វើការ​លើស​ម៉ោង​តែ​មិន​មានប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមឡើយ។

ប្រភព Sankei News

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: