ម៉ាសក្រណាត់ប៉ាក់រូបត្រីកយរំលេចជាមួយឡូហ្គូ​ពណ៌​ក្រហម​របស់ JAPO

ម៉ាសក្រណាត់ប៉ាក់រូបត្រីកយរំលេចជាមួយឡូហ្គូពណ៌ក្រហមរបស់ JAPO ។

ម៉ាសមានពណ៌សមនឹង​សម្លៀកបំពាក់គ្រប់ប្រភេទ។ ផ្នែកខាងក្នុងម៉ាសមានក្រណាត់ការពារបាក់តេរី ធូលីដី និងការបំពុល។ សាច់ក្រណាត់ត្រជាក់ ទន់ យឺតពេលប៉ះជាមួយនឹងស្បែកមុខ។

Japo KH

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: