ពាក្យដែលគេនិយមប្រើទាំង ១០ សម្រាប់យុវនារីជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ ២០២០

ទស្សនាវដ្តី Egg បោះពុម្ពផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ជាកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មានម៉ូដសម្រាប់យុវនារីទាន់សម័យ។

ថ្មីៗនេះទស្សនាវដ្តីមានឈ្មោះថា『egg 流行語 大 賞 2020 បានធ្វើការស្ទង់មតិដើម្បីស្វែងរកពាក្យសាមញ្ញជប៉ុនដែល​និយមទាំង ១០ នៃយុវជន។

ដូច្នេះទស្សនាវដ្តី Egg បានប្រមូលចម្លើយពីម៉ូដែល និងអ្នកអានដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ៥០០០ នាក់។

ពាក្យដែលនិយមទាំង ១០ មានដូចជា៖

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១០ ៖ ៣៩៧

លេខទាំងបីនេះអានថា “sankyū na” មានន័យថា “អរគុណណា” គេប្រើច្រើនក្នុងទម្រង់ hashtag ។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៩ ៖ はにゃ (Hanya)

ពាក្យនេះប្រើធ្វើពុតជា “ល្ងីល្ងើ” ឬនៅពេលដែលអ្នកពិតជាមិនយល់អ្វីមួយ។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៨ ៖ ~ニダ (-nida)

នេះគឺជាឃ្លាបន្ថែមពេលបញ្ចប់ប្រយោគដែលស្រដៀងនឹង​ -yo, -ne ។ ឃ្លា -nida មានប្រភពមកពីភាសាកូរ៉េ ដូច្នេះឃ្លានេះនិយមចំពោះអ្នកដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តវប្បធម៌កូរ៉េ។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧ ៖ ~てり (-teri)

ស្រដៀងនឹងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៨ ដែរ ការប្រើឃ្លានេះបន្ថែមពេលបញ្ចប់ប្រយោគក្នុងបំណងបង្វែរពាក្យ ‘ru’ ទៅជា ‘ri’ ស្តាប់ទៅកាន់តែគួរឱ្យស្រឡាញ់។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦ ៖ 飛ぶぞ (Tobuzo)

ប្រើពេលអ្នកនិយាយបង្ហាញពីភាពរំជើបរំជួលខ្លាំង។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ ៖ 大丈夫そ? (Daijōbuso?)

អត្ថន័យស្រដៀងនឹង ‘Daijōbu kana’ មានន័យថា “មិនអីទេ?”

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ ៖ いぇいいぇい (Yaaay)

បង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបឬប្រើជំនួសពាក្យ ‘kanpai’ (លើកកែវ)

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ៖ ~してもろて (-shitemorote)

ប្រើសម្រាប់សំណូមពរនរណាម្នាក់ជួយ។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ ៖ キュンです (Kyundesu)

នេះជាពាក្យកម្ចីបង្ហាញពីអារម្មណ៍បេះដូងលោតញាប់ញ័រឬមានអារម្មណ៍រំភើប។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ៖ やりらふぃ~ (Yarirafui-)

ពាក្យនេះសំដៅលើនរណាម្នាក់ចូលចិត្តជប់លៀងឬអ្នកដែលទៅក្លឹបញឺកញាប់។

ភាគច្រើនពាក្យដែលគេនិយមទាំងនេះមកពី Tiktok ។ 

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: