ភាពកំប្លុកកំប្លែងនៃការរួមបញ្ចួល Meme និងផ្ទាំង​គំនូរ​ចម្លាក់​ឈើ Ukiyo-e ជប៉ុន

នៅក្នុងសម័យទំនើបមនុស្សរស់នៅមិនអាចខ្វះ Meme បានឡើយ (Meme គឺជាគំនិត ឥរិយាបថឬស្ទីលដែលបំផុស​ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតក្នុងគោលបំណងបញ្ចេញបាតុភូត ប្រធានបទឬអត្ថន័យ) ។

Meme លើកនេះបង្ហាញពីរូបភាពធ្វើអោយអ្នកអស់សំណើច។

សព្វថ្ងៃនេះការរួមបញ្ចូលការនិយម ស្នាដៃសិល្បៈ និងបរិបទទំនើបដើម្បីបង្កើតជាភាពកំប្លុកកំប្លែង។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើរួមបញ្ចូល Meme ជាមួយផ្ទាំងគំនូរចម្លាក់ឈើ Ukiyo-e នឹងទៅជាយ៉ាងណា?

ស្ត្រីកំពុងតវ៉ាជាមួយឆ្មា

ឆ្មាដងខ្លួនវែង

Doge Meme

Troll Face

Ok…fine

ធ្វើស្ទីលតែមួយជាមួយបិសាច

បុរស Anime និងមេអំបៅ

LOL Face

មើលបន្ថែមនៅទីនេះ ukiyomemes.comInstagramsociety6.comtwitter.comFacebook

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: