ព្រឹត្តិការណ៍បំភ្លឺភ្លើងរំលឹកដល់ប្រាសាទ Shuri ឆេះកាលពីឆ្នាំមុន

ព្រឹត្តិការណ៍បំភ្លឺភ្លើងសាលធំប្រាសាទ Shuri ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងបរិបថរំលឹកដល់អគ្គិភ័យដែលដុតបំផ្លាញប្រាសាទ​កាល​ពីឆ្នាំមុន។

រូបភាព NHK

កាលយប់ថ្ងៃពុធក្រោមសម្លេងរាប់ថយក្រោយរបស់សិស្សវិទ្យាល័យ គម្រោងធ្វើឡើងនៅផ្សារទំនើបក្នុងទីក្រុង Naha ពេញ​ទៅដោយពន្លឺភ្លើង LED ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្តួចផ្តើមដោយអាជីវកម្មនៅ Okinawa ដើម្បីសាងសង់ប្រាសាទដែលត្រូវដុតបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលាឆ្នាំមុន។

អ្នករៀបចំកម្មវិធីបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍បំភ្លឺភ្លើងនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ហើយពួកគេក៏នឹង​ធ្វើផ្សាររាត្រីនៅសួនចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែវិច្ឆិកា។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: