អត្រាគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Suga ធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ៥៥%

យោងតាមការស្ទង់មតិធ្វើឡើងដោយ NHK អត្រាគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Suga Yoshihide ធ្លាក់ចុះ ៧ ពិន្ទុស្មើនឹង ៥៥% ។ អត្រាមិនពេញចិត្តកើនឡើង ៧ ពិន្ទុស្មើនឹង ២០% ។ 

រូបភាព NHK

គេហទំព័រ NHK ធ្វើការស្ទង់មតិតាមទូរស័ព្ទដោយចៃដន្យចំពោះមនុស្សចំនួន ២២៣៦ នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃសុក្រមុន។ ចំនួនអ្នកឆ្លើយតបមាន ១២៨៤ នាក់ស្មើនឹង ៥៧% ។

ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រ ២៦% និយាយថាគណៈរដ្ឋមន្រ្តីលោក Suga ល្អជាងជម្រើសផ្សេងទៀត ដូច្នេះ ២៤% និយាយ​ថា​ពួកគេជឿទុកចិត្តលើលោក Suga ។

ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនគាំទ្រមានចំនួន ៣២% មិនជឿទុកចិត្តលោក Suga មាន ៣១% មិនរំពឹងច្រើនលើ​គោល​​នយោបាយ​របស់គណៈរដ្ឋមន្រ្តីរូបនេះទេ។

នៅពេលសួរថាតើពួកគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះវិធានការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩ រហូត​មកដល់ពេលនេះ មាន ៥% វាយតម្លៃខ្ពស់ ចំណែក ៤៩% ទៀតវាយតម្លៃវិជ្ជមាន។

ចំនួន ៣៤% និយាយថាមិនវាយតម្លៃខ្ពស់ និង ៦% វាយតម្លៃអវិជ្ជមាន។

តាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតច្រកចូលសម្រាប់ជនបរទេស លើកលែងតែភ្ញៀវទេស​ចរណ៍។ នៅពេលត្រូវបានគេសួរអំពីពេលវេលានៃការបន្ធូរបន្ថយនេះ ២០% គិតថាសមហេតុផល ៥៩% គិតថាលឿនពេក ចំណែក ៩% ទៀតគិតថាការបន្ធូរបន្ថយយឺត។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: