ទោះដឹងថាហួសសម័យក៏ពិតមែន ហេតុ​អ្វីជនជាតិ​ជប៉ុននៅតែចង់ប្រើត្រា?

ប្រហែលរយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំមកហើយ តាំងពីពេលមនុស្សប្រើផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាជំនួសអោយឧបករណ៍ដែលធ្វើដោយដៃ។ ទោះយ៉ាងណានៅតែមានឧបករណ៍ដែលមិនអាចជំនួសដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះគឺត្រា។

ត្រាមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាលក្ខណៈវប្បធម៌របស់ជនជាតិជប៉ុន។

រូបភាព https://toyokeizai.net/articles/-/363482

ត្រា (Hanko) គឺជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបានដូចជាប៊ិចឬប៊ិចគូសដែរ។

កាលពីមុនត្រាប្រហាក់ប្រហែលហត្ថលេខាដែលត្រូវបានបុគ្គលម្នាក់ប្រើ។ ដូច្នេះហើយត្រាត្រូវធ្វើដោយដៃដើម្បីធា​នា​ថា​ត្រា​នីមួយៗ​ខុស​​គ្នា។

ដោយសារការវិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាត្រាត្រូវបានគេផលិតជាច្រើនឬក៏អាចរកទិញក្នុងហាងតម្លៃ ១០០ យ៉េន។ គោលបំណងនៃការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីអោយសមាជិកគ្រួសារ ក្រុមហ៊ុន -ល- អាចប្រើត្រាដូចគ្នា។

ក្រៅពីនេះបើអ្នកមិនអាចបោះត្រាក្នុងកិច្ចប្រជុំបានទេ អ្នកអាចស្នើអោយនរណាម្នាក់បោះត្រាជំនួសក៏បាន។ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអត្ថន័យរបស់ត្រាក៏មិនមានតម្លៃច្រើនដូចមុន។

ឥឡូវនេះយើងអាចមើលឃើញដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ត្រា។ មានរឿងមួយនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ទៅក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែដើម្បីបោះត្រាក្នុងបរិបទដែលក្រុមហ៊ុនប្តូរទៅធ្វើការពីចម្ងាយព្រោះជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ មានយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឱ្យអាជីវកម្មកំណត់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលធ្វើដោយដៃ (រួមទាំងត្រា) ។ ប៉ុន្តែចលនានេះត្រូវជំទាស់ដោយសាជីវកម្មផលិតកម្មត្រាទូទាំងប្រទេស។ ប្រជាជនប្រមាណ ៣៥,០០០ នាក់ចូលរួមចុះឈ្មោះដាក់សំណើរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល។

ប្រភពដើមនៃវប្បធម៌ប្រើត្រាមកពីប្រទេសចិន ហើយវប្បធម៌នេះក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរ។

មានមតិយោបល់មួយចំនួននិយាយថាការងារដែលធ្វើអោយដៃទាក់ទងនឹងការផលិតត្រា ក្រដាស តែមបិទលើ​កិច្ចសន្យាអាចនឹងបាត់បង់បន្តិចម្តងៗ ហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភថាទម្លាប់ប្រើត្រាអាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មជប៉ុន។

នៅកន្លែងធ្វើការ និងករណីមួយចំនួនទៀត ជនជាតិជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវប្រើត្រាដូចជា៖

  • ផ្ញើឯកសារផ្ទៃក្នុង
  • បោះត្រាដើម្បីបញ្ជាក់ការអានបន្ទាប់ពីទទួលបានឯកសារផ្ទៃក្នុង
  • ប្រសិនបើឯកសារផ្ទៃក្នុងទាក់ទងនឹងការទូទាត់បោះត្រាមានន័យថាការទូទាត់ត្រូវបញ្ចប់
  • នៅពេលបើកគណនីធនាគារ
  • ពេលទិញផ្ទះ
  • នៅពេលទទួលពីប្រៃសណីយ៍

ចំពោះឯកសារសំខាន់ៗក្រៅពីចុះហត្ថលេខាត្រូវវតែបោះត្រា។ ហេតុអ្វីបានជាមិនអាចប្រើហត្ថលេខានៅពេលអត្តន័យនៃត្រាកាត់បន្ថយ។

Hanko វប្បធម៌ដែលមានតាំងពីយូរមកហើយរបស់ជប៉ុន។ ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩ មានមតិលើកឡើងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនេះ។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: