អត្រាយុវនារីជប៉ុនធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងកើនឡើងក្នុងខែសីហា

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ប៉ូលីសជប៉ុនបង្ហាញថាចំនួនយុវនារីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។

រូបភាព NHK 

ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិបានអោយដឹងក្នុងខែសីហាមានករណីធ្វើអត្តឃាតចំនួន ១.៨៥៤ ករណី ដូច្នេះកើនឡើងចំនួន ២៥១ ករណី ស្មើនឹង ១៦% បើប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។

ចំនួននារីធ្វើអត្តឃាតកើនឡើង ៤០% ខណៈពេលដែលការកើនឡើងនេះចំពោះបុរសមានតែ ៦% ប៉ុណ្ណោះ។ តួលេខនេះកើនឡើងខ្លាំងចំពោះស្រ្តីអាយុ ៣០ ឆ្នាំចុះក្រោម ក្នុងនោះមាន ១៩៣ ករណី កើនឡើង ៧៤% ។

បុគ្គលិកសុខុមាលភាពសង្គមអាយុ ២៥ ឆ្នាំម្នាក់ធ្លាប់បុិនប៉ងធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួន ហើយបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គម​កាលពីខែកក្កដាថានាងចង់ស្លាប់។ នាងសរសេរថាជំងឺកូវីដ-១៩ បានបំផ្លាញជីវិតរបស់នាង និងមនុស្សដែល​នៅជុំវិញធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្ត។

នាងចង់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ ហើយព្យាយាមកត់សម្គាល់សញ្ញាដែល​មនុស្ស​ទាំងនោះកំពុងគិតអំពីការធ្វើអត្តឃាត។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: